ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2017

Spotkanie ZG OSPSBHP z przedstawicielami stowarzyszeń bhp

 Dodano: 2018-02-16

 

          

      

2017-02-15  

Spotkanie ZG OSPSBHP z przedstawicielami stowarzyszeń bhp  

 

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 10 lutego br. zorganizował spotkanie robocze z przedstawicielami polskich stowarzyszeń zrzeszających służbę bhp (Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Stowarzyszenie Ochrony Pracy, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB), a także z przedstawicielami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie i przedstawicielem Partnerów Wspierających OSPSBHP. Uczestnicy spotkania podjęli temat związany z koniecznością wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W podjętym zgodnie stanowisku wskazano na konieczność:
– Określenia wymagań wobec jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bhp oraz utworzenia publicznie dostępnego centralnego rejestru tych jednostek – z propozycją prowadzenia wykazu przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.
– Doprecyzowania wymagań kwalifikacyjnych i zakresu umiejętności dla wykładowców szkoleń bhp.

W tym samym dniu Zarząd Główny OSPSBHP odbył swoje pierwsze w tym roku posiedzenie. Głównym tematem obrad była dyskusja nad projektem planu pracy ZG OSPSBHP na rok 2017. Zaplanowano działania, które będą wymagały dużego zaangażowania członków ZG – m.in. zjazd nadzwyczajny w sprawie wprowadzenia zmian do statutu oraz zatwierdzenia regulaminów pracy dla poszczególnych organów OSPSBHP, zaplanowany na 12 maja br. w ośrodku wypoczynkowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne zaplanowane działanie to seminarium „Samorząd zawodowy służby bhp – propozycje utworzenia”, które odbędzie się 6 czerwca podczas Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle w Poznaniu. Na 6-10 czerwca zaplanowano wyjazd studyjny do Szwecji. Współorganizatorem tego wyjazdu jest firma EJENDALS AB.
Na 4-5 października zaplanowano I Ogólnopolskie Forum Służby BHP „Służba bhp w zmieniającym się świecie pracy”. Forum zastąpi zapowiadany wcześniej Kongres Służby BHP. Zmiana nazwy „kongres” na „forum” związana jest z rzeczywistą realizacją programu wydarzenia. W pierwszym dniu I Ogólnopolskiego Forum Służby BHP planuje się panele dyskusyjne na tematy związane z pozycją służby bhp we współczesnym świecie pracy. Drugi dzień forum będzie miał charakter plenarny, a do udziału planuje się zaprosić szefa europejskiej organizacji ENSHPO, której OSPSBHP jest członkiem, a także szefów niemieckich organizacji VDSI i BASI, z którymi ZG planuje współpracę.
Ponadto, podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie powołania zespołu ds. samorządu zawodowego służby bhp, współpracy z biurem rachunkowym w Warszawie, udzielenia zgody na podjęcie działań w celu uzyskania osobowości prawnej przez oddziały w Krakowie i w Szczecinie.
 

 
  - 1 -