ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

25 lat oddziału OSPSBHP w Gdańsku

 Dodano: 2019-12-20

 

          

      

2018-12-19  

25 lat oddziału OSPSBHP w Gdańsku  

 

30 listopada 2018 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod honorowym patronatem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, odbyły się uroczystości związane z obchodami jubileuszu 65-lecia służby bhp w Polsce oraz 25-lecia oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku.
Pierwsza część uroczystej sesji poświęcona była historii organizacji i wręczaniu wyróżnień i dyplomów osobom zasłużonym dla stowarzyszenia oraz dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Dariusz Drelich wystosował specjalne gratulacje do najaktywniejszych członków oddziału, które w imieniu wojewody wręczył Tomasz Gieszcz, dyrektor biura wojewody.
List gratulacyjny od głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka odczytał zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa. Dyplomy w imieniu PIP wręczył zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych Robert Strąk. Zarząd Główny OSPSBHP, reprezentowany przez prezes Elżbietę Bożejewicz, uhonorował dyplomami za zasługi założycieli oddziału w Gdańsku: Marię Stopę, Waldemara Nastrożnego i Edmunda Szutenberga. Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oddział w Gdańsku otrzymał od przedstawicieli instytucji państwowych (OIP, WOMP, UDT, PSP) oraz firm, które od wielu lat współpracują ze stowarzyszeniem w dziedzinie ochrony zdrowia i życia pracowników (ROBOD S.A., 3M, Ejendals, Akala Faraone, Inżynieria, Arsel, SafeTech, Filter Service). Wiele życzeń oddział otrzymał również od licznie przybyłych prezesów i członków innych oddziałów OSPSBHP. Od przedstawiciela Poczty Polskiej – dyrektora operacyjnego ds. administracji Gustawa Czarnowskiego okolicznościowe znaczki pocztowe otrzymali Zofia Formella, Marek Nościusz i oddział OSPSBHP w Gdańsku.
Marek Nościusz, prezes oddziału w Gdańsku, uhonorował zasłużonych dla stowarzyszenia członków oddziału oraz przedstawicieli instytucji państwowych. Podziękował kierownictwu i służbie bhp Stoczni Remontowej NAUTA i CRIST S.A. za działalność systemową na rzecz bezpieczeństwa pracy. Za wieloletnie zaangażowanie i okazywaną życzliwość szczególnie podziękował założycielowi stowarzyszenia Wacławowi Gudalewiczowi, któremu wręczył okolicznościowy puchar.
Drugą część sesji, zatytułowaną „Uwarunkowania prawne środowiska pracy, kompetencje specjalisty ds. bhp”, wypełniły krótkie wykłady wygłoszone przez przedstawicieli PIP, WOMP i Politechniki Gdańskiej oraz wystąpienia producentów środków ochrony indywidualnej. Całość zakończyła debata „Kierunki rozwoju służby bhp” prowadzona przez prawnika Arkadiusza Zygmunta. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, firm J&J B.K.O.F, SEKA oraz oddziału OSPSBHP w Gdańsku.
 

 
  - 1 -