ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Nagroda im. H. Krahelskiej 2018

 Dodano: 2019-12-07

 

          

      

2018-12-06  

Nagroda im. H. Krahelskiej 2018  

 

W uznaniu zasług Haliny Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce, Główny Inspektor Pracy ustanowił w 1989 roku „Nagrodę im. Haliny Krahelskiej” przyznawaną za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Honoruje ona dokonania w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, organu państwowego lub administracji publicznej, ogólnokrajowego związku zawodowego, ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji), ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodawców, Polskiej Akademii Nauk lub rektora wyższej uczelni, stowarzyszenia naukowego lub twórczego, instytutu naukowo-badawczego, jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.
Tegorocznymi laureatami zostali: z inicjatywy głównego inspektora pracy – Krzysztof Gadowski, na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Anita Gwarek, na wniosek przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Wojciech Ilnicki, na wniosek przewodniczącego OPZZ – Wiesława Janczak, na wniosek przewodniczącej Forum Związków Zawodowych – Maria Longina Kaczmarska, na wniosek wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego – Adam Mirek, na wniosek okręgowego inspektora pracy w Poznaniu – Jerzy Olszewski, na wniosek przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP – Wojciech Piotr Szarama, na wniosek członka Zarządu ZUS – Gertruda Uścińska, na wniosek prezesa Zarządu Business Centre Club – Jerzy Werle.
Wręczenie nagród tegorocznym laureatom odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada 2018 r.
 

 
  - 1 -