ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Oddział w Warszawie przyznał Laur Bezpieczeństwa

 Dodano: 2019-12-23

 

          

      

2018-12-20  

Oddział w Warszawie przyznał Laur Bezpieczeństwa  

 

Zarządu Oddziału Warszawa Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP tegoroczną nagrodę „Laur Bezpieczeństwa” przyznał Tadeuszowi Potasińskiemu – za bezprecedensowy wkład w organizację i działalność oddziału od 7 lat oraz za promowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Zarząd docenił ogrom pracy, energii i wysiłku, jakie każdego dnia laureat wkłada w tworzenie oddziału, ale również efektowne propagowanie inicjatyw bezpieczeństwa. Dzięki niemu oddział jest miejscem wymiany doświadczeń, doskonalenia się i pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nagrodę na spotkaniu oddziału 12 grudnia 2018 r. wręczył ubiegłoroczny jej laureat – Robert Kargol.
Nagrody „Laur Bezpieczeństwa” są przyznawane wyróżniającym się pracownikom służby bhp, członkom OSPSBHP, pracodawcom oraz ludziom nauki i medycyny pracy za szczególne osiągnięcia na rzecz tworzenia bezpiecznych i przyjaznych pracownikom miejsc pracy. Celem nagrody jest szeroka promocja pracy służby bhp, honorowanie pracodawców i ludzi, którzy przyczyniają się do tworzenia bezpiecznych miejsc pracy.
Statuetki i medale „Laur Bezpieczeństwa” opatrzone są łacińską sentencją SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO, co można przetłumaczyć: bezpieczeństwo pracy niech będzie najwyższym prawem.
 

 
  - 1 -