ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Bhp w szkołach, przedszkolach i żłobkach

 Dodano: 2019-12-31

 

          

      

2018-12-27  

Bhp w szkołach, przedszkolach i żłobkach  

 

9 listopada 2018 r. oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Koszalinie we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym zorganizował konferencję dotyczącą tematyki bhp w szkołach, przedszkolach, żłobkach. Konferencja odbyła się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie; wzięło w niej udział 77 osób.
Konferencję otworzyła prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Koszalinie Paulina Pasturczak. Następnie wystąpiła Beata Gałka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, która przedstawiła uczestnikom konferencji jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły, ze szkoły oraz w obrębie placówek oświatowych. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – mł. brygadier Artur Litwin oraz st. brygadier Stanisław Budynek omówili zasady prowadzenia ewakuacji w szkołach oraz warunki techniczne z zakresu przepisów przeciwpożarowych. Przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego z Koszalina – Marcin Kowalczyk i Paweł Bartkiewicz zaprezentowali tematykę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas użytkowania urządzeń na placach zabaw. W dalszej części spotkania wystąpiła Renata Stołecka – kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Przedstawiła temat stosowania używek i nowych narkotyków wśród uczniów. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość symulacji z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli na stoisku przygotowanym przez przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Następnie wystąpił Robert Firkowski z firmy Fira, który przedstawił ofertę swojej firmy podkreślając, jak ważne jest picie wody przez uczniów i właściwe ich odżywianie. Cezary Kopyłowski z Centrum Szkoleniowego edu4U w Koszalinie omówił RODO w szkołach, przedszkolach, żłobkach.
Jak co roku, podczas konferencji odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego, organizowanego już po raz czwarty przez oddział OSPSBHP w Koszalinie. Konkurs dotyczył wykonania prac pt. „Bhp w twojej szkole”. Prowadziła go Agnieszka Rup-Sadłyk z Zarządu Oddziału OSPSBHP w Koszalinie. Na konkurs wpłynęły 44 prace: z klas I-III 32 prace, z klas IV-VIII 12 prac. Nagrody dla dzieci ufundowały firmy: Elhus s.c Koszalin, P.W. Piotrex Piotr Podlecki Koszalin, Gospodarstwo Rybackie Dadoń, BHP Ekspert Agnieszka Rup-Sadłyk Koszalin, Szkolenia, Doradztwo i Usługi Janusz Lazar, Firma Szkoleniowo-Usługowa BeHaPowiec Sławomir Gabrysiak, FIRA Robert Firkowski, Urząd Dozoru Technicznego w Koszalinie, Polstar Koszalin, Pracownia Czekolady Monika Potyrało, Centrum Szkoleniowe edu4U, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, Meden-Inmed Sp. z o.o.
W klasach IV-VIII I miejsce zajęła Wiktoria Wojtan ze Szkoły Podstawowej z Suchej Koszalińskiej, II miejsce – Oliwier Fornalik ze Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, III – Weronika Bielak ze Szkoły Podstawowej nr 14 z Koszalina. Wyróżnienie w kategorii klas IV-VIII otrzymał Filip Załuska ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Koszalinie.
W klasach I-III I miejsce zajął Michał Klinkosz ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Koszalinie, II miejsce – Jakub Wysoczyński ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła w Koszalinie, III – Amelia Nowak ze Szkoły Podstawowej w Boninie. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Barbara Marko ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie, Anna Kimsa ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie, Filip Sadłyk ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie oraz Aleksandra Buchwald ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie.
Po wręczeniu nagród wystąpił inspektor Paweł Danilewicz z oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie, który omówił zagrożenia w placówkach oświatowych oraz przedstawił zmiany w Karcie Nauczyciela. Temat typologii osobowości ucznia i doboru właściwych metod nauczania przedstawiła Angelika Grabowska z Centrum Szkoleniowego edu4U z Koszalina. Na zakończenie konferencji Jednostka Ratownictwa Medycznego MEDICA przedstawiła podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
 

 
  - 1 -