ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPSBHP w Radomiu

 Dodano: 2019-12-19

 

          

      

2018-12-18  

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia OSPSBHP w Radomiu  

 

7 grudnia 2018 r. w Radomiu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, czyli prezesów wszystkich oddziałów i władz naczelnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, które tradycyjnie miało charakter przedświąteczny. W spotkaniu wzięło ok. 70 członków z 34 oddziałów OSPSBHP, a także przedstawiciele CIOP-PIB, partnerów wspierających działalność OSPSBHP (EJENDALS AB, FARAONE, ITURRI, FILTER SERVICE) oraz dodatkowo zaproszeni producenci środków ochrony pracy (3M Poland, PW KRYSTIAN, PROTEKT, SUNDOOR, ČERVA Polska, PW ELMAR).
Podczas posiedzenia Radosław Pych, skarbnik Zarządu Głównego OSPSBHP, przedstawił sytuację finansową oraz udzielił kilka wskazówek w zakresie prawidłowego prowadzenia przez oddziały dokumentacji finansowej. Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP, zaprezentowała działalność ZG w 2018 r. oraz plan pracy na rok 2019, który został uchwalony 6 grudnia podczas posiedzenia Zarządu Głównego.
W planie pracy znalazł się, zaplanowany na maj 2019 r., wyjazd studyjny do Sewilli, organizowany wspólnie z ITURRI GROUP. Ponadto Zarząd Główny planuje organizację III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, które odbędzie się na początku października 2019 r. Na 10 maja 2019 r. ustalono termin Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbędzie się w Toruniu. Do końca marca 2019 r. zostanie opracowany jeden wspólny kalendarz wydarzeń organizowanych w 2019 r. przez OSPSBHP. Przy współudziale partnerów opracowany zostanie pakiet edukacyjny, który zostanie zaproponowany do realizacji w oddziałach OSPSBHP.
Ponadto kontynuowany będzie projekt „System Kształcenia Ustawicznego”, który stanie się narzędziem rozwoju zawodowego członków OSPSBHP. Została powołana grupa osób, będących członkami OSPSBHP, które pracują w dużych korporacyjnych firmach (EthosEnergy, GKN Driveline, Faurecia Wałbrzych, Trakcja PRKiI, BUDIMEX). Grupa rozpoczęła przygotowanie założeń do tego projektu. System Kształcenia Ustawicznego oparty będzie na standardach krajów członkowskich ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations), a także na ich systemach zarządzania bhp. Każdy uczestnik SKU będzie miał możliwość potwierdzenia kompetencji poprzez udział w wewnętrznym egzaminie sprawdzającym wiedzę i umiejętności, będzie zachęcany do okresowego wykazania się doświadczeniem zdobytym w swojej pracy oraz wysiłkiem na rzecz kształcenia ustawicznego. Stowarzyszenie zapewni platformę, na której członkowie będą mogli indeksować swoje osiągnięcia.
Projekt Systemu Kształcenia Ustawicznego będzie też konsultowany z partnerami z organizacji zrzeszonych w ENSHPO. Pierwszą organizacją, z którą ZG OSPSBHP rozpocznie współpracę będzie niemiecka VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit). 15 listopada 2018 r. w Görlitz, podczas spotkania w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej, Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz prof. Ralf Giercke, członek zarządu VDSI, wiceprezes ENSHPO ustalili zasady współpracy, której celem będzie wypracowanie standardu pracy służby bhp wspólnego dla obydwu krajów.
Podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia w Radomiu partnerzy wspierający wyróżnili dyplomami uznania oddziały oraz prezesów oddziałów, z którymi współpracowali przy organizacji szkoleń, konferencji, seminariów, konkursów.
Wioletta Klimaszewska, kierownik Pracowni Komunikacji Społecznej w Ośrodku Promocji i Wdrażania CIOP-PIB, zaprezentowała działania CIOP-PIB, w których wzięła znaczna część oddziałów OSPSBHP, a także przedstawiła założenia nowych kampanii, koordynowanych przez CIOP-PIB.

Zarząd Główny podczas posiedzenia 6 grudnia podjął kilka uchwał porządkowych, w tym uchwały o likwidacji oddziału w Stargardzie, podwyżce składki członkowskiej z 8 zł na 10 zł miesięcznie; wyraził zgodę na organizację kolejnego, branżowego oddziału w Katowicach.
Po posiedzeniu uczestnicy spotkania wybrali się do Radomia na spektakl „Szalone nożyczki”. Dzięki Zarządowi Oddziału OSPSBHP w Radomiu w tym przedstawieniu „Szalonych nożyczek” pojawiły się detale związane z bezpieczeństwem.
 

 
  - 1 -