ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie

 Dodano: 2019-03-18

 

          

      

2018-03-16  

Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie  

 

8 marca 2018 r., w hotelu Ferro Express w Krakowie, odbyło się szkolenie „Techniczne bezpieczeństwo pracy na budowie – najnowsze rozwiązania, metody kontroli, praktyka”. Sześciogodzinne spotkanie (9:00–15:00) zostało zorganizowane przez firmę LexSpecialis. Zajęcia prowadzili Marcin Korta – inspektor Państwowej Inspekcji Pracy oraz Robert Pasikowski – nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
Prowadzący położyli szczególny nacisk na stronę techniczną omawianych zagadnień. Wykłady zostały zatem zilustrowane licznymi fotografiami, wykonanymi w czasie pracy robotników budowlanych na różnych konstrukcjach, dokumentującymi brak odpowiedniego przeszkolenia, czy „zabójcze” efekty nieprzestrzegania zasad bhp.
Do najważniejszych zagadnień zaliczono problemy ze środkami zabezpieczającymi używanymi na budowie oraz powtarzalność niebezpiecznych schematów zachowania (spowodowaną różnymi czynnikami, np. brakiem odpowiednich narzędzi czy wiedzy). Dużo uwagi poświęcono balustradom ochronnym, deskowaniom stropów, konstrukcji rusztowań. Omówione zostały również trudności w zakresie organizacji i koordynacji m.in. w kwestii części wspólnych budowanego obiektu. W świetle niedawnych wypadków przy pracy nie omieszkano także wspomnieć o bezpieczeństwie operatorów żurawi, jak i priorytecie prawidłowej komunikacji.
Jan Lipiarski z firmy Wertykal poprowadził część seminarium dotyczącą ochrony przed upadkiem z wysokości. Podczas wystąpienia zaprezentował używany na placach budowy sprzęt, opowiedział o nieprawidłowościach jego stosowania oraz przybliżył trzy najważniejsze zasady bezpieczeństwa na wysokości, tzw. A (Anchor – odpowiednie kotwienie), B (Body – stosowanie właściwych szelek bezpieczeństwa), C (Connector – stosowanie lin właściwej długości).
Seminarium odznaczało się szczególną aktywnością uczestników (zapełniających całą wynajętą salę), którzy zadawali pytania prowadzącym, a także dzielili się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami. W ramach szkolenia każdy ze słuchaczy otrzymał płytę zawierającą omawiane materiały i niezbędne informacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.  

 
  - 1 -