ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 Dodano: 2020-04-27

 

          

      

2019-04-25  

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  

 

Każdego roku na świecie 374 mln pracowników ulega wypadkom przy pracy, a ok. 2,8 mln umiera z powodu wypadków i chorób zawodowych (czyli tyle, ilu mieszkańców liczy np. Litwa). Choroby zawodowe stanowią przyczynę aż 86% wszystkich zgonów związanych z pracą, z czego w krajach rozwiniętych większość z nich powodują choroby nowotworowe.
Szacuje się, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe na świecie generują straty w wysokości prawie 4% światowego PKB, a w niektórych krajach odsetek ten przekracza nawet 6% (raport „Safety and Health at the Future of Work”, Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2019).

W Polsce codziennie dochodzi do 240 wypadków przy pracy, w wyniku których jedna osoba traci życie. Narażając się na czynniki szkodliwe pracuje ok. 0,5 mln osób. Absencje powodowane rocznie wypadkami przy pracy to niemal 4 mln dni, tj. 10 500 lat. Ten stan prowadzi do strat w wysokości ok. 15 mld zł rocznie.
Żeby zwrócić uwagę na skalę problemu, w roku 2003 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ustanowiła Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który jest obchodzony co roku 28 kwietnia. W tym roku łączy się on z obchodami 100-lecia istnienia MOP. Jest to okazja do podsumowania dotychczasowych działań organizacji, podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy na świecie.
Ustanawiając na rok 2019 hasło przewodnie dnia jako BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY JUTRA, MOP włącza się aktywnie w dyskusję na temat zmian w świecie pracy i ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Temat ten został poruszony w specjalnym raporcie, w którym przedstawiono wpływ, jaki na charakter i bezpieczeństwo pracy mają m.in.: rozwój cyfryzacji, teleinformatyki, automatyzacji i robotyki, a także nanotechnologii; starzenie się siły roboczej; zwiększające się migracje; zmiany klimatyczne oraz wzrost zanieczyszczenia środowiska. Ważnym tematem raportu są także zmiany w organizacji pracy, do których należą coraz popularniejsze niestandardowe formy zatrudnienia, praca za pośrednictwem platform internetowych oraz zmiany w sposobie wykonywania pracy i roli ludzi w procesach produkcji. Tematyka ta została poruszona również 9 kwietnia br. podczas specjalnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, podczas którego prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, podkreśliła, że potrzebni będą – w większej niż dotychczas skali – pracownicy o dużej wiedzy, kompetencjach, zdolni do wielozadaniowości, kreatywni i innowacyjni.
Aby sprostać nowym wyzwaniom, Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca uwagę na potrzebę budowania kultury bezpieczeństwa już na etapie edukacji dzieci i młodzieży, a potem w ramach kształcenia ustawicznego pracowników.

Więcej na temat 28 kwietnia – w majowym ATEŚCIE.
 

 
  - 1 -