ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa

 Dodano: 2020-01-17

 

          

      

2019-01-16  

Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa  

 

Portal pracanazdrowie.pl opublikował raport pt. „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”. Został przygotowany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z dwóch badań przeprowadzonych przez centrum w 2017 r. wśród pracodawców z zakładów pracy w Polsce. Pierwsze z nich to reprezentatywne, ilościowe badanie zrealizowane w grupie 1000 średnich i dużych firm. Drugie – o charakterze jakościowym – miało formę wywiadów zogniskowanych, w których wzięło udział 64 pracodawców reprezentujących zakłady z różnych branż, o odmiennych formach własności i wielkości. Wyniki badań zostały dodatkowo wzbogacone wypowiedziami ważnych reprezentantów zakładów pracy, które angażują się w promowanie zdrowia pracowników w kontekście starzenia się personelu. Są to następujące firmy/organizacje: CEMEX Polska Sp. z o.o., EmiTel S.A., ING Bank Śląski S.A., Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, SITECH Sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Według raportu GUS z 2014 r. w latach 2013-2050 liczebność populacji w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 7,8 mln osób. W jej ramach zwiększy się udział osób w wieku 45-60/65 lat. Z biegiem czasu kurczenie i starzenie się zasobów ludzkich będzie stanowiło kłopot dla zakładów pracy. W związku z tym pracodawcy już teraz podejmują działania zapobiegawcze – jedną z ważnych strategii radzenia sobie z problemem są działania nakierowane na zdrowie. Jest to jeden z istotnych czynników jak najdłuższego zachowywania zdolności do pracy przez personel. Sprawdzoną metodą realizacji takich przedsięwzięć jest promocja zdrowia oraz zarządzanie zdrowiem personelu. Jak dowodzi reprezentatywne badanie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi z 2017 r., około co trzecia średnia i duża firma w Polsce zwiększa zaangażowanie w sprawy zdrowia załogi w skali kilku ostatnich lat, przy czym blisko połowa pracodawców deklaruje, że powodem tego jest ograniczanie skutków starzenia się załogi. Jednakże w rzeczywistości zakłady pracy nie przygotowują się do sprostania wyzwaniom wynikającym z problemu starzenia się, ani nie reagują w dostatecznym stopniu na jego pierwsze symptomy. Okazuje się, że 7% firm nie zna choćby przybliżonego udziału osób 55+ wśród ogółu pracowników (tj. czy stanowią mniej niż ćwierć, od jednej czwartej do połowy, a może większość załogi). W ciągu 2 lat przed badaniem w blisko 3/4 zakładów na spotkaniach kadry zarządzającej w ogóle nie poruszano problemu zmian demograficznych. Tylko co około szósta organizacja analizuje dane o sytuacji zdrowotnej swoich pracowników lub zbiera informacje na temat subiektywnych potrzeb zdrowotnych pod kątem różnic między młodszą i starszą generacją personelu. Takie podejście obniża efektywność promocji zdrowia oraz zarządzania zdrowiem w podtrzymywaniu zdolności do pracy. Uwzględnienie potrzeb różnych generacji personelu w nieobligatoryjnych działaniach prozdrowotnych firm jest zatem istotnym wyzwaniem dla pracodawców w Polsce.
Raport do pobrania ze strony: https://pracanazdrowie.pl/raporty-z-badan/
 

 
  - 1 -