ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Bezpieczna postawa zaowocuje w przyszłości

 Dodano: 2017-05-24

 

          

      

2016-05-23  

Bezpieczna postawa zaowocuje w przyszłości  

 

„1 minute 4 safety”, czyli minuta dla bezpieczeństwa. Chodzi o „minutę”, którą przed rozpoczęciem pracy pracownicy i przełożeni powinni poświęcić na przygotowanie stanowiska pracy, sprawdzenie stanu technicznego maszyn i urządzeń czy uzupełnienie środków ochrony bezpośredniej. To rozwiązanie coraz częściej stosowane jest u pracodawców w naszym kraju. Dobre nawyki w zakresie bezpieczeństwa są przecież na wagę zdrowia i życia. Z myślą o ich kształtowaniu Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu wspólnie z Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje Konkurs Wiedzy i Umiejętności z zakresu Bezpieczeństwa Pracy i Prawa Pracy w ujęciu praktycznym. Za nami piąta edycja.
Tym razem w konkursowe szranki stanęło 9 uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych z całego regionu, którzy zajęcia warsztatowe odbywają w Centrach Kształcenia Praktycznego w Nysie, Grodkowie, Kędzierzynie-Koźlu oraz Opolu; reprezentanci wyłonieni zostali w eliminacjach szkolnych. Wcześniej, co warte podkreślenia, wzięli udział w wykładach inspektorów OIP w Opolu na temat zagadnień bhp i prawa pracy.
Oferta Centrów Kształcenia Praktycznego jest coraz bogatsza, bo od kilku lat systematycznie rośnie liczba uczniów chętnych do nauki w szkołach zawodowych. A placówki chcąc sprostać wymaganiom rynku inwestują w organizację pracowni technicznych, których wyposażenie często jest takie jak w zwykłych zakładach pracy. Stąd też możliwość organizacji ciekawych konkursów praktycznych.
W pierwszym etapie tegorocznej edycji konkursu zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań z zakresu bhp i prawa pracy. II część konkurs to już zajęcia praktyczne – właściwe przygotowanie stanowiska pracy, a stanowisko to zależne było oczywiście od profilu klasy, do której na co dzień uczęszczają uczniowie. I tak budowlańcy musieli przygotować stanowiska do rozbiórki uszkodzonej nawierzchni czy do uzupełnienia zniszczonego tynku. Mechanicy samochodowi – m.in. stanowiska do sprawdzenia i uzupełnienia akumulatora czy wiertarskiego usunięcia urwanej śruby w cylinderku hamulcowym. Dla każdego inne zadanie przy innej maszynie, ale zasada ta sama. Jury, pod przewodnictwem nadinspektora pracy Wacława Bojnowskiego z OIP w Opolu, oceniało zadania kompleksowo: począwszy od tego czy uczestnik przystąpił do pracy w czystym kompletnym ubraniu roboczym przez zapoznanie się z instrukcjami bhp, sprawdzenie stanu technicznego stanowiska pracy po konkretne działania już związane ze specyfiką zadania, na środkach ochrony bezpośredniej kończąc. – Taka konstrukcja oceny wzorowana jest na ocenie jakiej młodzi ludzie poddawani są podczas zdobywania kwalifikacji w ostatnim roku edukacji – mówi Marian Dobrowolski z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu, członek jury. Tym samym udział w konkursie był dla nich również możliwością pierwszego sprawdzenia się. Poczucia egzaminacyjnego wyzwania i też, co tu kryć, stresu.
Tym samym trudno ocenić, czy to stres czy niepełna wiedza i brak świadomości zagrożenia, ale zachowania uczniów podczas realizacji zadań pozostawiają jeszcze spore pole do pracy pedagogicznej. Najczęstsze błędy to: niezapoznanie się z instrukcjami bhp, brak środków ochrony indywidualnej, a także brak zachowania ładu i porządku na stanowisku. Przykłady: Młodemu mechanikowi samochodowemu, który wypinał akumulator z auta nie przeszkadzały rozsypane na podłodze, dodajmy: celowo przez jury, śruby, które przecież stanowią zagrożenie związane chociażby z poślizgnięciem czy też szmata porzucona pod maską auta tuż przy akumulatorze. Inny uczeń przygotowujący stanowisko pod toczenie wałka kilkukrotnie potykał się o ustawiony przy maszynie karton i niestety nie wpadło mu do głowy, by przeszkodę odsunąć – wyliczał błędy przewodniczący jury Wacław Bojnowski. Widać jednak, że młodzież już na poziomie II klasy ma dużą wiedzę techniczną, co dobrze rokuje na przyszłość. Teraz trzeba tę wiedzę jeszcze ubrać w bezpieczeństwo. Na listę powtarzających się błędów wpisać można także: brak stosowania środków ochrony indywidualnej lub ich niepełny dobór z magazynu, brak nawyku sprawdzenia czy maszyna jest pod napięciem.
– Tymczasem w dzisiejszym świecie świadomy klient oczekuje usługi czy produktu wykonanego nie tylko szybko i dobrze, ale też starannie. Bez względu na to, czy mówimy o produkcie czy usłudze, staranność nie może być pozbawiona elementów dbałości o bezpieczeństwo. Tak dzieje się już w innych krajach Europy – podkreślał podczas wręczenia nagród okręgowy inspektor pracy w Opolu Arkadiusz Kapuścik. Tak powinno być i u nas. Wierzymy więc, że popełniane podczas konkursu błędy nie będą powtarzać w dorosłym życiu zawodowym.
W V edycji konkursu I miejsce zajął Łukasz Kampa z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu, II – Maciej Sproch z Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, III – Oskar Karniszewski z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z Grodkowa.

Agnieszka Stefaniak, OIP w Opolu
 

 
  - 1 -