ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Działania i plany OSPSBHP

 Dodano: 2017-05-08

 

          

      

2016-04-29  

Działania i plany OSPSBHP  

 

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 7 kwietnia br. w Warszawie spotkał się z przedstawicielami Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Porozumienie reprezentowali: Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia, Urszula Grawrysiak, dyrektor działu BHP w firmie Budimex, Barbara Ciesielska, kierownik działu bhp w Mostostal Polimex. Podczas spotkania omówiono formy współpracy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie z OSPSBHP. Pierwsze wspólne działanie to pilotażowe szkolenie, w którym udział wezmą członkowie OSPSBHP zatrudnieni na budowach. Planuje się prowadzenie takich szkoleń w różnych regionach Polski.

Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP. Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG, przedłożyła sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, które zostało złożone w Urzędzie Skarbowym. Omówiono m.in. przygotowania do międzynarodowych konferencji: „Ochrona życia i zdrowa pracujących w sektorze budownictwa” zaplanowanej na 24 czerwca w Warszawie i „Ochrona zdrowia pracujących – wyzwania interdyscyplinarne dla służby bhp i lekarzy medycyny pracy” zaplanowanej na 1-2 grudnia w Krakowie.

Natomiast 8 kwietnia odbyło się spotkanie ZG z kandydatami do zespołów eksperckich stowarzyszenia. Kandydaci wytypowani przez oddziały OSPSBHP zaprezentowali swoje kwalifikacje. Do zespołu eksperckiego ds. legislacyjno-organizacyjnych zakwalifikowano: Andrzeja Janasika (Toruń), Elżbietę Rzadkowolską (Toruń), Krzysztofa Trzecińskiego (Warszawa), Cezarego Koczorskiego (Katowice), Michała Wasilewskiego (Konin). Do zespołu eksperckiego ds. kontaktów z zagranicą zakwalifikowano: Mariusza Błachutę (Rzeszów), Piotra Niedźwiedzkiego (Gdańsk), Rafała Garwickiego (Łódź), Mariana Juszczuka (Radom), Zbynka Neuwirtha (Radom). Zespoły eksperckie będą wspierały prace Zarządu Głównego OSPSBHP.

8 kwietnia odbyło się też wspólne posiedzenie ZG OSPSBHP z Radą Stowarzyszenia, które rozpoczęto od szkolenia „Etyka a prawo”, przeprowadzonego przez dr Martę Soniewicką z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Potrzeba takiego szkolenia wynikła z planowanego przez ZG OSPSBHP wprowadzenia zasad etyki zawodowej członków stowarzyszenia. Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła podstawowych pojęć w etyce zawodowej, druga miała charakter warsztatowy. M. Soniewicka podając przykłady różnych sytuacji zagrożenia życia i zdrowia zachęcała uczestników do wypowiedzi. Wywiązała się interesująca dyskusja.
W drugiej części posiedzenia Elżbieta Bożejewicz przedstawiła sprawozdanie finansowe OSPSBHP za rok 2015, a Grzegorz Kulkowski, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przedstawił wyniki kontroli z działalności Centralnego Ośrodka Szkolenia w Kaliszu. Omówiono również realizację planu pracy ZG OSPSBHP na rok 2016. W imieniu zespołu zajmującego się przygotowywaniem propozycji utworzenia samorządu zawodowego Marek Nościusz zaprezentował aktualny stan prac. Uczestnicy zadawali członkom zespołu pytania dotyczące funkcjonowania samorządu. Uzgodniono, że członkowie zespołu będą prezentować na zebraniach w oddziałach szczegóły tworzenia i funkcjonowania samorządu. Następnie odbyły się warsztaty w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej w oddziałach. W spotkaniu wzięło udział 85 osób reprezentujące zarządy oddziałów OSPSBHP.

W dniach 26-28 kwietnia w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. OSPSBHP miało na targach swoje stoisko, w organizację którego włączyli się przedstawiciele wielu oddziałów. Podczas targów, 27 kwietnia, odbyła się konferencja „Zdrowie pracownika zyskiem firmy”, zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. W ramach konferencji stowarzyszenie zorganizowało debatę „Służba bhp – dziś i jutro” z dyskusjami panelowymi na temat wypadków przy pracy i rozwiązań w zakresie dbałości o zdrowie pracowników, a także z prezentacją pomysłu utworzenia samorządu zawodowego służby bhp.
 

 
  - 1 -