ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Dobór ochronników słuchu oraz stres i mobbing w pracy

 Dodano: 2017-11-20

 

          

      

2016-11-09  

Dobór ochronników słuchu oraz stres i mobbing w pracy  

 

21 października 2016 r. w siedzibie oddziału Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się spotkanie oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Koszalinie.
W pierwszej części spotkania wystąpił przedstawiciel firmy Honeywell Jacek Biedroń, który wyjaśnił uczestnikom, jak ważny jest prawidłowy dobór ochronników słuchu oraz jak należy zakładać wkładki do uszu poprzez zastosowanie techniki rolowania. Przypomniał, z czym wiąże się utrata słuchu dla człowieka i jak ważne jest stosowanie właściwych metod ochrony słuchu. Wskazał akty prawne dotyczące ochrony słuchu, m.in. dyrektywę dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG, dyrektywę 2003/10/WE dotyczącą narażenia na działanie hałasu w miejscu pracy oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG. Uczestnicy spotkania otrzymali od prowadzącego nośniki pamięci USB z przepisami prawnymi z omawianego zakresu oraz kalkulatorami słuchu HDL, Howard Leight.
W drugiej części spotkania wystąpił Robert Firkowski z firmy Fira, który zaprezentował ofertę dyspozytorów filtrujących do wody.
Następnie nadinspektor pracy Krzysztof Berus z PIP w Koszalinie omówił problem stresu i mobbingu w pracy. Uczestnicy spotkania otrzymali od prowadzącego materiały edukacyjne z tego zakresu: płyty „Stres w pracy – znajdź rozwiązanie – relaks w minutę” oraz egzemplarze broszury „Mobbing – informator dla pracodawcy”.
Na zakończenie omówiono bieżące sprawy oddziału.

Paulina Pasturczak, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Koszalinie
 

 
  - 1 -