ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce

 Dodano: 2017-07-17

 

          

      

2016-07-14  

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce  

 

12 maja br. odbyła się I Naukowa Konferencja „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Poświęcona była tematyce innowacyjnych rozwiązań w zakresie bhp i ergonomii stanowisk pracy, uwarunkowań środowiska pracy, wypadkowości w sektorze rolno-spożywczym oraz jakości kształcenia w zakresie bhp.
Uczestników konferencji powitały prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek oraz dr hab. inż. Halina Pawlak, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki, który wygłosił również referat na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego w procesie redukcji ryzyka awarii przemysłowych. Następnie głos zabrali przedstawiciele wydziałów UP będących współorganizatorami konferencji: prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz gospodarz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego, w którym odbywała się konferencja – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Andrzej Marczuk.
Zaproszeni prelegenci prezentowali swoje referaty w dwóch sesjach prowadzonych przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Gołackiego i mgr Katarzynę Fałek-Kurzynę (inspektor pracy z OIP w Lublinie) oraz dr. inż. Józefa Witczaka (prezesa oddziału OSPSBHP w Radomiu) i mgr Małgorzatę Rękawek (prezes firmy szkoleniowej Sabix).
Elżbieta Bożejewicz (prezes Zarządu Głównego OSPSBHP) zapoznała uczestników konferencji z problematyką związaną z rolą służby bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności przedsiębiorstw. O roli pracowników służby bhp mówił również dr inż. Piotr Kaczmarek, przedstawiając ich znaczenie w badaniach środowiska pracy. Dyrektor oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie mgr inż. Tomasz Bakalarski w swoim wystąpieniu poruszył kwestię roli UDT w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Natomiast dr inż. Józef Witczak przedstawił referat zatytułowany „Bezpieczeństwo niezbędnym aspektem funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”. Dzięki wystąpieniom Zdzisława Antonia – dyrektora oddziału KRUS w Lublinie, Stanisława Lachowskiego – pracownika naukowego UMCS, Adama Żurawskiego – przedstawiciela firmy „Oxyline” uczestnicy konferencji mogli pogłębić swoją wiedzę na temat zagrożeń w rolnictwie, wypadkowości oraz pracy dzieci w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Zagrożenia w pracy służb komunalnych zostały omówione przez Tadeusza Bąkałę, starszego specjalistę ds. ppoż. Natomiast dr inż. Daniel Pieniak (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) wygłosił referat na temat badań redystrybucji sił przejmowanych przez hełm strażacki w kierunku kompensacyjnym kręgosłupa szyjnego. Wśród prelegentów znalazły się również Ilona Hoinica i Małgorzata Kozłowska (SABIX Warszawa), które przybliżyły problematykę związaną ze szkoleniami z zakresu bhp.
Zorganizowano także cztery sesje plakatowe. Podczas tych sesji zostało przyznanych 12 wyróżnień za najlepsze prace i wystąpienia. Dodatkowo zorganizowane zostały warsztaty w zakresie pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, wykonywania pomiarów środowiskowych oraz dokumentacji powypadkowej.
W konferencji wzięło udział 220 uczestników, byli to zarówno pracownicy, pracodawcy oraz studenci i nauczyciele akademiccy. Konferencja swoje powodzenie zawdzięcza pracy i zaangażowaniu studentów z Międzywydziałowego Studenckiego Kała Naukowego Ergonomii i Bhp oraz Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Środowiska (sekcja Higieny pracy).

I Naukowa Konferencja „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce” została zorganizowana pod honorowym patronatem JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego oraz patronatem medialnym Radia Centrum i Radia Złote Przeboje, a także czasopisma Promotor BHP i miesięcznika ATEST. Konferencję wsparli: Lubelski Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów miasta Lublin, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Grupa Interlis z Kalisza, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział w Lublinie.
 

 
  - 1 -