ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Konferencja „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”

 Dodano: 2017-06-19

 

          

      

2016-06-15  

Konferencja „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”  

 

W dniach 3-4 czerwca 2016 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – oddziały w Koszalinie, Słupsku, Pile oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zorganizowali w ramach kampanii „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” ogólnopolską konferencję „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”, w której wzięło udział 80 osób.
W pierwszym dniu konferencji wystąpiła m.in. Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, która omówiła zasady etyki zawodowej służby bhp. Dr inż. Zbigniew Jóźwiak z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przedstawił uczestnikom konferencji potencjalne dolegliwości i urazy powstające podczas transportu ręcznego oraz sposoby zapobiegania im. Dr inż. Marcin Milanowicz z CIOP-PIB w Warszawie omówił skuteczność działania elementów bezpieczeństwa chroniących operatora przed skutkami przewrócenia wózka jezdniowego. Na temat oceny ryzyka zawodowego w transporcie wewnątrzzakładowym oraz o wypadkach przy pracy mówił Piotr Szymański, starszy inspektor pracy z oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie. Alina Rutkowska, starszy inspektor z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiła program dotyczący dofinansowania przedsiębiorstw w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dr inż. Piotr Kaczmarek, prezes oddziału OSPSBHP w Kaliszu, przedstawił pomocne narzędzie do oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego – metodę wskaźników kluczowych (KIM).
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji oddział OSPSBHP w Koszalinie przeprowadził finał II konkursu bezpieczeństwa pracy pt. „Dźwiganie jest… Bhp w transporcie ręcznym”. Na konkurs wpłynęło 55 prac, których autorami byli uczniowie szkół podstawowych z Koszalina i okolic. W kategorii klas I-III oceniono 32 prace. W kategorii klas IV–VI oceniono 23 prace. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Kinga Mendyk ze Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, II miejsce – Mateusz Brzeziński ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Koszalinie, III – Magdalena Łysakowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Koszalinie. W tej grupie wręczono też wyróżnienie Amelii Szlamie ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajęła Martyna Nowak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Koszalinie, II miejsce – Kamila Czapiewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Koszalinie, III – Michał Saja z tej samej szkoły. Dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów.

3 czerwca odbyło się też walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału OSPSBHP w Koszalinie, którzy wybrali nowe władze oddziału. Nowy skład Zarządu Oddziału: Paulina Pasturczak – prezes, Joanna Wrzesińska-Gut – wiceprezes, Adam Młyński – wiceprezes, Agnieszka Rup-Sadłyk – skarbnik, Luiza Garczarek – sekretarz. Sąd Koleżeński: Daniel Topol, Piotr Żmijowski, Leszek Socha. Komisja Rewizyjna: Paweł Pyda, Marta Sokołowska, Alicja Dunowska-Jakóbczak.

W drugim dniu konferencji wystąpiła m.in. Małgorzata Gasińska – prezes Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical-Beta w Koszalinie, która omówiła schorzenia narządów ruchu, urazy kręgosłupa, a także sposoby profilaktyki oraz rehabilitacji. Szymon Terczyński, specjalista z oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Koszalinie, omówił nietypowe wykorzystanie wózków jezdniowych podnośnikowych. Temat chorób zawodowych przedstawiła Agnieszka Prusinowska, starszy asystent Sekcji Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie. Firma Akala Farone przedstawiła zasady bhp w transporcie pionowym. Na zakończenie drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Zakładu Produkcyjnego Tepro S.A.
 

 
  - 1 -