ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Konferencja „Wypadek? Wiem, co robić!”

 Dodano: 2017-12-24

 

          

      

2016-12-20  

Konferencja „Wypadek? Wiem, co robić!”  

 

24 listopada 2016 r. w Katowicach odbyła się konferencja „Wypadek? Wiem, co robić!” zorganizowana przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach. Przedstawiając zgromadzonych gości, patronów honorowych, medialnych i sponsorów konferencję otworzyła prezes oddziału Beata Kaczmarek. Następnie Zbigniew Latacz, inspektor pracy z OIP w Katowicach, w wykładzie „Organizacyjne i techniczne przyczyny wypadków przy pracy” przedstawił m.in. statystykę wypadków zbadanych przez inspektorów PIP w Katowicach w latach 2011-2015. Kolejny wykład wygłosiła Iwona Żychowska z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie. Tematem jej wystąpienia był „Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy – wymagania prawne i praktyka”. Jadwiga Piotrowska, reprezentująca Śląski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiła prezentację „Ile kosztuje wypadek – na podstawie danych NFZ”. Następny wykład wygłosił Andrzej Wieder, przedstawiciel firmy Ejendals. Tematem tego wystąpienia były „Rozwiązania wspierające system profilaktyki zdrowotnej w zakładzie pracy”. Prelegent przedstawił bezpieczne i wygodne buty chroniące stopę przed spadającymi przedmiotami, ostrymi krawędziami i zmianami temperatury, a także rękawice antywibracyjne i absorbujące wstrząsy. Kolejnym tematem była „Ochrona przed upadkiem z wysokości – rola ewakuacji”, który omówił Tomasz Opioła, przedstawiciel firmy Sundoor. Przedstawił szeroką gamę systemów zabezpieczających przy pracach na wysokości, zwłaszcza podczas akcji ratowniczych i działań interwencyjnych oddziałów specjalnych. Ryszard Tkocz, ekspert Polskiego Rejestru Statków, w wystąpieniu „System zarządzania bhp a wypadki” zwrócił uwagę na konieczność ciągłego doskonalenia w zakresie bhp, dostosowanego do poszczególnych grup pracowników. Kolejnym prelegentem był dr n. med. Ryszard Szozda, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Tematem jego wykładu był „Zawał, jako wypadek przy pracy”. Omówił związek przyczynowy między zawałem serca a warunkami pracy. Zapewnił, że zawał serca może być wywołany różnymi przyczynami, nawet stresem fizycznym lub psychicznym. Ostatnim prelegentem był Krzysztof Kruszyński – psycholog, który przedstawił „Aspekty psychologiczne udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom”. Omówił konkretne zasady i wskazówki niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.

Małgorzata Tarczoń
 

 
  - 1 -