ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Plakaty działają na wyobraźnię

 Dodano: 2017-09-25

 

          

      

2016-09-23  

Plakaty działają na wyobraźnię  

 

Od 15 do 30 września br. przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie zorganizowana jest plenerowa wystawa plakatów poświęconych problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Prezentacja tych prac ma na celu wspieranie działań na rzecz poprawy warunków pracy oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród szerokich kręgów odbiorców.
Zaprezentowany na wystawie wybór 60 plakatów to wynik kolejnych edycji konkursu, organizowanego od 20 lat przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Udział w nim biorą artyści plastycy – członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i zagranicą. Wystawie patronują Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Plakaty bezpieczeństwa pracy tworzone przez profesjonalnych artystów poruszają wyobraźnię, czasami rozbawiają, zawsze dają do myślenia. Uświadamiają, że bezpieczeństwa nie można traktować powierzchownie. Zwracają uwagę, że mamy prawo do bezpiecznej, nieszkodzącej zdrowiu pracy, ale też na to, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy także od nas samych – mówi prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB.
Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwracających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych.
Więcej: http://www.ciop.pl/konkurs_na_plakat
 

 
  - 1 -