ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Podsumowanie roku w słupskim oddziale OSPSBHP

 Dodano: 2017-12-07

 

          

      

2016-12-06  

Podsumowanie roku w słupskim oddziale OSPSBHP  

 

2 grudnia 2016 r. w oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku odbyło się spotkanie członków słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku i kierownictwem Urzędu Dozoru Technicznego – oddział Koszalin. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, m.in.: zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Piotr Prokopowicz, kierownik słupskiego oddziału PIP Dariusz Smoliński, dyrektor oddziału UDT w Koszalinie Grzegorz Kubiec, kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego w oddziale UDT Włodzimierz Kowalski oraz kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych Andrzej Michałkowski.
Spotkanie otworzył prezes słupskiego oddziału OSPSBHP Jarosław Lenkiewicz zaznaczając, że dokładnie 7 lat temu, 2 grudnia 2009 roku powstał słupski oddział OSPSBHP. Następnie głos zabrali Dariusz Smoliński i Piotr Prokopowicz, który podkreślił ważną rolę służby bhp w ochronie pracy i dobrą współpracę OIP z oddziałami OSPSBHP ze Słupska i Gdańska. Podkreślił, że wśród pracodawców, u których członkowie OSPSBHP pełnią służbę, bezpieczeństwo pracy jest na wysokim poziomie. Jako przykład takiego zakładu podał laureata I miejsca w woj. pomorskim w tegorocznym konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – zakład PLASMET Czechowicz sp. j., gdzie pracownikiem służby bhp jest J. Lenkiewicz.
Następnie odbyło się szkolenie dla członków oddziału przeprowadzone przez UDT Koszalin. Grzegorz Kubiec przybliżył wszystkim zebranym role i zadania UDT, jako jednostki inspekcyjnej, mówiąc o właściwej eksploatacji urządzeń technicznych, a także o innej działalności UDT m.in. o certyfikacji kwalifikacji osób i wyrobów oraz szkoleniach, jakie prowadzi UDT w ramach swojej działalności. Włodzimierz Kowalski przybliżył warunki techniczne, jakie muszą spełniać urządzenia transportu bliskiego. Dozór urządzeń ciśnieniowych szczegółowo omówił Andrzej Michałowski. Najdłuższa dyskusja towarzyszyła omawianiu wszelkiego rodzaju wózków transportowych i ich kwalifikowaniu do urządzeń podległych pod dozór techniczny.
Zarząd słupskiego oddziału OSPSBHP i kierownictwo oddziału UDT w Koszalinie wstępnie zadeklarowali nawiązanie bliższej współpracy. Na koniec spotkania omówiono tegoroczne działania słupskiego oddziału i sprawy bieżące.

Marian Bomba, sekretarz zarządu oddziału OSPSBHP w Słupsku
 

 
  - 1 -