ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Posiedzenie władz OSPSBHP

 Dodano: 2017-03-02

 

          

      

2016-03-01  

Posiedzenie władz OSPSBHP  

 

27 lutego br. w Warszawie obradował Zarząd Główny wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną oraz Głównym Sądem Koleżeńskim Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Tematy obrad obejmowały: bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz bilans dokumentów księgowych za rok 2014, które przedstawiła Grażyna Dana, księgowa ZG OSPSBHP, nową instrukcję finansową oraz preliminarz finansowy na rok 2016, omówione przez Urszulę Tomską, skarbnika ZG OSPSBHP, sytuację prawną, finansową i organizacyjną w Centralnym Ośrodku Szkolenia OSPSBHP, którą zaprezentował Piotr Kaczmarek, dyrektor COS. Ponadto omówiono organizację:
– stoiska oraz debaty podczas Targów SAWO w Poznaniu,
– międzynarodowej konferencji we współpracy z Związkiem Zawodowym BUDOWLANI,
– wyjazdu studyjnego do Czech,
– posiedzenia ZG z Radą Stowarzyszenia OSPSBHP, które odbędzie się w kwietniu,
– sytuację w oddziałach, które nie realizują zadań statutowych,
– zaawansowanie prac nad ulotką informacyjną o samorządzie zawodowym i prezentacją o nim, przygotowywaną na debatę zaplanowaną podczas SAWO w Poznaniu.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawach: przyjęciu bilansu za rok 2015, nowej instrukcji finansowej, preliminarza finansowego na rok 2016, skreślenia z ewidencji oddziałów stowarzyszenia oddziału w Malborku. Podjęto również dyskusję nad: remontem pomieszczenia biurowego wynajmowanego przez ZG OSPSBHP lub zmianą adresu siedziby ZG OSPSBHP, zarejestrowaniem COS pod odrębnym KRS, sposobami egzekwowania od oddziałów należnych składek, a także egzekwowania od zarządów oddziałów realizacji działań statutowych. Członkowie GKR oraz GSK obecni byli na posiedzeniu ZG z głosem doradczym. O podjętych uchwałach oraz o decyzjach ZG w sprawach, nad którymi debatowano, zarząd będzie dyskutował z Radą Stowarzyszenia (w której skład wchodzą prezesi oddziałów), zwołaną na 8 kwietnia br.
 

 
  - 1 -