ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Spotkanie członków słupskiego oddziału OSPSBHP

 Dodano: 2017-10-09

 

          

      

2016-09-30  

Spotkanie członków słupskiego oddziału OSPSBHP  

 

23 września 2016 r. odbyło się spotkanie członków słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizowane siedzibie firmy LEANN Stańczyk S.A. W spotkaniu wzięła udział Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP.
W pierwszej części uczestnicy zwiedzili cały zakład. Członek oddziału – Zbigniew Pieczątka, specjalista ds. bhp w tej firmie, oprowadzając grupę omawiał poszczególne wydziały zakładu i rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. W drugiej części spotkania została przedstawiona audiowizualna prezentacja zakładu oraz omówiono nowoczesne rozwiązania techniczne na stanowiskach spawania półautomatycznego i automatycznego. W tym zastosowany w zakładzie nowoczesny system wentylacji Push-Pull i Push-Pull Pro. Jest to system filtrowentylacji, który znacząco poprawia komfort pracy spawaczy. Opiera się on na zamkniętym obiegu powietrza, w którym jest ono oczyszczane z pyłów za pomocą różnych technologii filtracji. System wykorzystuje wypieranie gorącego powietrza ku górze i wprowadzanie przy posadzce czystego powietrza o nieco niższej temperaturze i większej gęstości. Powietrze pogrzane przez procesy technologiczne unosi zanieczyszczenia, które są zbierane przez kanał wentylacyjny pod sufitem hali. Zanieczyszczone powietrze przechodzi przez filtr dymów spawalniczych a następnie „obrabiane” jest w centrali wentylacyjnej. Ten system oprócz filtracji zapewnia również wentylację, gdyż w celu uzyskania odpowiedniej temperatury część powietrza jest mieszana z powietrzem zewnętrznym.
Po krótkiej przerwie głos zabrała Elżbieta Bożejewicz, która przedstawiła i omówiła Zasady Etyki Zawodowej Służby BHP, uchwalone przez ZG OSPSBHP 23 czerwca br. oraz omówiła ramowo plan działań OSPSBHP na rok 2017. Prezes słupskiego oddziału Jarosław Lenkiewicz zaprosił wszystkich zgromadzonych do dyskusji na temat „Codzienne problemy pracowników służby bhp”. Omówiono kilka zagadnień, wymieniono się doświadczeniami z codziennej pracy.
 

 
  - 1 -