ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Spotkanie oddziału OSPSBHP w Koszalinie

 Dodano: 2017-03-01

 

          

      

2016-02-26  

Spotkanie oddziału OSPSBHP w Koszalinie  

 

19 lutego 2016 r. w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie odbyło się spotkanie członków oddziału OSPSBHP w Koszalinie. W pierwszej części spotkania wystąpił Krzysztof Biełunos z firmy SUPON S.A. z pokazem odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. W drugiej części Tomasz Mikołajczak z firmy Ente Sp. z o. o. zaprezentował system antykolizji AWIA Horyzont, który wspomaga bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności. System ten monitoruje strefę wokół pojazdu, wskazuje na kolorowym terminalu kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej odległość do pojazdu. System AWIA Horyzont stosowany jest przede wszystkim w przedsiębiorstwach, w których znaczącą rolę odgrywa transport wewnętrzny i użytkowanych jest wiele wózków jezdniowych. Prowadzący powiedział, że system ten znacząco wpływa na polepszenie stanu bhp w zakładach pracy poprzez zmniejszenie liczby oraz skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem pracowników i środków transportu.
W dalszej części spotkania omówione zostały bieżące sprawy organizacyjne oddziału.

Paulina Pasturczak, prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Koszalinie
 

 
  - 1 -