ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Spotkanie olsztyńskiego oddziału OSPSBHP

 Dodano: 2017-06-12

 

          

      

2016-06-09  

Spotkanie olsztyńskiego oddziału OSPSBHP  

 

20 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się zebranie miejscowego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, podczas którego wręczono legitymacje i znaki stowarzyszenia nowo przyjętym członkom oddziału. Podsumowano przebieg ogólnopolskich mistrzostw w bezpiecznym montażu rusztowań, które odbyły się w Olsztynie 9 kwietnia br., a w których czynnie uczestniczyli członkowie oddziału biorąc udział w pracach komisji sędziowskich. Prezes Zarządu Oddziału Grzegorz Kulkowski przedstawił plan przedsięwzięć oddziału na bieżący rok i stan zaawansowania prac nad planowaną na 16 września br. w Olsztynie konferencją „Zdrowa praca popłaca”.
W spotkaniu uczestniczył zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Michał Wajda, który omówił założenia i regulaminy konkursów realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w roku 2016, zachęcając jednocześnie do udziału w nich zakładów pracy, w których zatrudnieni są pracownicy służby bhp będący członkami olszyńskiego oddziału OSPSBHP. Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Elżbieta Bożejewicz omówiła realizację działań zaplanowanych przez ZG w 2016 r., a także przedstawiła zebranym ideę powołania samorządu zawodowego pracowników służby bhp, nad projektem którego pracuje zespół powołany przy ZG OSPSBHP.
W drugiej części spotkania odbyło się seminarium „Choroby zawodowe – profilaktyka, postępowanie rozpoznawcze”. Szeroko rozumianą profilaktykę z punktu widzenia lekarza medycyny pracy zaprezentowała Jolanta Gębura – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie, natomiast temat postępowania rozpoznawczego omówiła Sabina Kur z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Seminarium towarzyszyła dyskusja, w której uczestnicy przedstawili swoje codzienne trudności w interpretacji obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także poruszyli temat roli pracownika służby bhp w przypadku podejrzenia choroby zawodowej.
 

 
  - 1 -