ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Wybory w Olsztynie

 Dodano: 2017-03-02

 

          

      

2016-02-29  

Wybory w Olsztynie  

 

W związku z upływającą kadencją władz oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie w piątek 26 lutego 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Ustępujący prezes Zarządu Oddziału Grzegorz Kulkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres od 10 lipca 2015 r. do dnia wyborów, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Nina Leśna przedstawiła sprawozdanie z kontroli statutowej, a przewodniczący Sądu Koleżeńskiego odczytał sprawozdanie z działalności sądu. Po przegłosowaniu i przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów na prezesa zarządu. Zaproponowano kandydatury Grzegorza Kulkowskiego, który wyraził zgodę, oraz Elżbiety Tkaczyk, która nie wyraziła zgody. W wyniku tajnego głosowania kandydat został wybrany jednogłośnie, uzyskując 34 ważne głosy za.
Po wyborze prezesa walne zebranie przystąpiło do wyborów członków zarządu. Zgłoszono pięć kandydatur i wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku przeprowadzonego głosowania do zarządu weszli: Ewelina Baranowska, Elżbieta Tkaczyk, Nina Leśna i Krzysztof Wrzosek. Zarząd ukonstytuował się następująco: E. Tkaczyk – wiceprezes, K. Wrzosek – wiceprezes, E. Baranowska – sekretarz i N. Leśna – skarbnik. W wyniku dalszych głosowań wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Lech Kalbarczyk – przewodniczący oraz Romuald Drobysz i Krzysztof Jeleński – członkowie, a także Sąd Koleżeński: Stanisław Rynkiewicz – przewodniczący, Sławomir Frączkiewicz i Tomasz Sawicki – członkowie.
W drugiej części spotkania odbyło się seminarium „Działania na rzecz poprawy warunków pracy w zakładach pracy na rok 2016”, na które zarząd zaprosił prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Elżbietę Bożejewicz, Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Marka Wójciaka i nadinspektora pracy OIP w Olsztynie Włodzimierza Łabanowskiego, dyrektora oddziału UDT w Olsztynie Tomasza Gosiewskiego, prof. Krystynę Skibniewską z Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, reprezentującą ZUS Katarzynę Niećko i zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Sanitarnego Bożenę Najdę. Podczas spotkania prezes ZG przedstawiła plan pracy ZG na bieżący rok oraz nakreśliła kierunki działań i współpracy z oddziałami OSPSBHP. Prezes Zarządu Oddziału olsztyńskiego również przedstawił plan pracy oddziału, po czym każdy z zaproszonych gości odniósł się do planowanych przedsięwzięć, zapewniając o woli współpracy i wniesienia swojego wkładu w działania dążąc do wspólnego celu, jakim są działania na rzecz poprawy warunków pracy w zakładach pracy województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 r.
 

 
  - 1 -