ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Zarządzanie systemami bhp w firmach

 Dodano: 2017-01-10

 

          

      

2016-01-08  

Zarządzanie systemami bhp w firmach  

 

18 grudnia 2015 r. w Husowie koło Łańcuta odbyło się seminarium „Zarządzanie systemami bhp w firmach” zorganizowane przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Rzeszowie. W seminarium uczestniczyło około 80 osób, w tym prelegenci, którzy zarządzaniem systemami bhp zajmują się na co dzień zarówno praktycznie, jak i teoretycznie. Nie zabrakło przedstawicieli rzeszowskich uczelni, przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, przedstawicieli biznesu, pracodawców oraz reprezentanta Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele zaprzyjaźnionego z rzeszowskim oddziałem OSPSBHP Stowarzyszenia Ochrony Pracy i Zdrowia MUFOSZ z Węgier oraz delegacja Zarządu Oddziału OSPSBHP w Krakowie.
Krzysztof Babka, prezes Zarządu Oddziału w Rzeszowie, przywitał uczestników i zaprosił do wystąpień prelegentów:
– prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiła socjologiczne aspekty wypadków przy pracy, do których doszło wskutek wadliwego zarządzania systemami bhp;
– dr Artur Woźny z Politechniki Rzeszowskiej w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność podniesienia standardów kształcenia przyszłych behapowców i potrzebę aktywizacji zawodowej poprzez ciągłe dokształcanie służby bhp;
– dr Adam Tittinger z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wystąpił z prezentacją dotyczącą korzystania przez zainteresowane podmioty z unijnych oraz krajowych programów i projektów operacyjnych przy realizacji wniosków o dofinansowanie wprowadzania systemów zarządzania bhp;
– Marek Gołaś z OIP w Rzeszowie wskazał na konieczność wdrażania systemów zarządzania bhp w firmach, podkreślając jednocześnie korzyści ekonomiczne, jakie przynosi sprawne zarządzanie tymi systemami;
– Sylwester Maźmio z firmy ENTE Sp. z o.o w Gliwicach zaprezentował system wczesnego ostrzegania ,,Horyzont”, który ostrzega pracownika pieszego i operatora wózka widłowego w sytuacji kiedy zbliżają się do siebie na niebezpieczną odległość w strefie ograniczonej widoczności;
– mł. brygadier Mariusz Goclon z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Rzeszowie swoje wystąpienie poświęcił przedstawieniu działalności ośrodka i propozycji edukacyjnych z zakresu ochrony ppoż. dla pracowników służby bhp;
– Waldemar Dudek, prezes oddziału OSPSBHP w Krakowie, przedstawił powstanie i działalność tegoż oddziału, który jest jednym z najprężniej działających w Polsce, przy czym jego członkowie mają bogate doświadczenia w opracowywaniu, wdrażaniu i zarządzaniu systemami bhp w firmach, instytucjach i zakładach produkcyjnych;
– Jerzy Popek, prezes największego na Podkarpaciu Centrum Handlowo-Usługowego GRANICA w Medyce przedstawił kilka skutecznych sposobów na podnoszenie jakości zarządzania systemem bhp w firmie i mówił o wymiernych pożytkach z utrzymywania takich standardów;
– Anna Struba, pracownik Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie, występując w imieniu MUFOSZ, zaprezentowała zarządzanie systemami bezpieczeństwa i ochrony pracy na Węgrzech.
Seminarium miało na celu zachęcenie pracodawców do wprowadzania systemów zarządzania bhp w firmach oraz wykazanie korzyści, jakie przynosi obydwu stronom, tj. pracodawcom i pracownikom, stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu takimi systemami.
Seminarium zostało objęte patronatem przez dwie znane rzeszowskie firmy: Akredytowane Laboratorium Badawcze OTTO Engineering Polska Sp. z o.o. oraz ARCUS-SINUS – Zaoczne Szkoły dla Dorosłych.

oprac. Mariusz Błahuta
fot. Kinga Domka
Zarząd Oddziału OSPSBHP w Rzeszowie  

 
  - 1 -