ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2016

Zebranie OSPSBHP w Częstochowie

 Dodano: 2017-03-23

 

          

      

2016-03-22  

Zebranie OSPSBHP w Częstochowie  

 

7 marca 2016 r. w siedzibie częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się zebranie informacyjno-sprawozdawcze połączone z prelekcją na temat bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Zarząd przedłożył członkom oddziału sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015. Informacje dotyczyły m.in. wykonania zaplanowanych zadań. Omówiono również plan pracy na rok bieżący, uwzględniający potrzeby stowarzyszonych. Do oddziału przyjęto siedmiu nowych członków.
Druga cześć spotkania była poświęcona bezpieczeństwu i higienie pracy w budownictwie. Tematyka została niejako wymuszona porą roku i zbliżającym się czasem intensyfikacji robót budowlanych. Prelegentem był Andrzej Mazik, starszy inspektor pracy z oddziału PIP w Częstochowie. Inspektor przypomniał najważniejsze kwestie bezpieczeństwa przy pracach remontowo-budowlanych, a mianowicie: nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, sprawność maszyn i urządzeń technicznych i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji technicznej, kwalifikacje i uprawnienia pracowników do obsługi sprzętu, badania profilaktyczne i szkolenia bhp, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Inspektor przedstawił również uwarunkowania prawne planu BIOZ i IBWR. Inspektor odpowiadał też na pytania zebranych. Przypomniał członkom stowarzyszenia, aby zachęcali swoich pracodawców do udziału w programach i akcjach prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac w budownictwie, organizowanych przez PIP.

Andrzej Łęgowik, wiceprezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Częstochowie
 

 
  - 1 -