ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

778 uczestników Mistrzostw Kadry BHP

 Dodano: 2019-07-12

 

          

      

2018-07-11  

778 uczestników Mistrzostw Kadry BHP  

 

21 czerwca 2018 r. zakończyła się czwarta edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP zorganizowanych przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Wzięło w niej udział 778 uczestników. Tegoroczny tytuł Mistrza Kadry BHP wywalczyła Paulina Sołtys, studentka SWPS. Kolejne miejsca na podium zajęli Wioleta Witosz z firmy IBSS Biomed S.A. oraz Wojciech Kowalczyk z firmy Ka-gra. Laureaci, oprócz tytułów, otrzymali również nagrody rzeczowe, takie jak smartfon, tablet, kamerę, bony szkoleniowe, voucher na Forum Nowoczesne BHP oraz polary. W konkursie udział wzięli doświadczeni praktycy, specjaliści z różnych firm i branż, przedstawiciele środowiska akademickiego, studenci, również osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy niezwiązane zawodowo ze służbą bhp.
Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym należało rozwiązać test wiedzy złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. 50 osób z najwyższym wynikiem musiało następnie rozwiązać kolejny test składający się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Największą trudność sprawiło uczestnikom udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie o temperaturę powietrza, przy której pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom napoje. Prawie połowa odpowiadających wskazała nieprawidłową odpowiedź.
W drugim etapie sumowano punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy – maksymalnie 20, z punktami przyznanymi przez komisję konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wyższym stopniu trudności – maksymalnie 25. Jury weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.
Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i patronów merytorycznych konkursu, do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Konfederacja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy, Pracodawcy RP, Urząd Dozoru Technicznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz fundacja Forani. W skład Koalicji Bezpieczni w Pracy wchodzą firmy CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim, TenCate Protective Fabrics, SEKA S.A., Grupa Inter Cars i trzy dywizje DHL w Polsce.
 

 
  - 1 -