ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Porozumienie OSPSBHP i WUG

 Dodano: 2019-04-23

 

          

      

2018-04-20  

Porozumienie OSPSBHP i WUG  

 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, zorganizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy 12 kwietnia 2018 r. w Szczyrku, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek oraz Elżbieta Bożejewicz – prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Andrzej Pakura – pełnomocnik OSPSBHP ds. współpracy z WUG podpisali porozumienie o współpracy. Obie strony zadeklarowały, że będą wspólnie realizowały przedsięwzięcia informacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniające eliminowanie zagrożeń życia i zdrowia pracowników przemysłu wydobywczego oraz kształtowanie bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy. Istotą współpracy sygnatariuszy dokumentu jest także podejmowanie działań w celu podnoszenia wiedzy z zakresu bhp przez pracowników urzędów górniczych oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Współpraca będzie polegała również m.in. na:
– wyrażaniu opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
– występowaniu z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz technicznych związanych z bhp,
– prowadzeniu działalności szkoleniowej i wydawniczej związanej z bhp.
 

 
  - 1 -