ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Rocznik 1951 w Wirtualnym muzeum bhp

 Dodano: 2019-04-10

 

          

      

2018-04-09  

Rocznik 1951 w Wirtualnym muzeum bhp  

 

W naszym Wirtualnym muzeum bhp (http://www.atest.com.pl/muzeum/) zamieściliśmy kolejny rocznik miesięcznika: 1951. Nasze czasopismo ukazywało się wtedy pod tytułem „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”.
Bhp było i jest dziedziną wielodyscyplinarną, obejmującą wiele zagadnień. Zawsze w naszym miesięczniku zamieszczaliśmy zarówno artykuły przeglądowe, jak i dotyczące konkretnych, nierzadko bardzo szczegółowych zagadnień. Przykładem z tej drugiej grupy jest artykuł Mariana Merza „Problemy jednoocznego pracownika”, opublikowany w numerze z lutego 1951 roku. Pracownicy jednooczni zostali przez autora podzieleni na dwie zasadnicze grupy: tych, którzy utracili oko we wczesnym dzieciństwie i tych, którzy utracili je w dorosłym wieku. W artykule zanalizowano możliwości obu grup z punktu widzenia ich zdolności do pracy, przy czym w pierwszej grupie nie przewiduje się większych różnic w stosunku do pracowników o normalnym wzroku. „Ponieważ utrata oka w wieku dorosłym powoduje trudności, często niedocenione, powstaje zagadnienie przygotowania danej jednostki do nowych warunków życia i pracy oraz wczesnej readaptacji na krótko po operacji.”
Przed laty, także na naszych łamach, modne były hasła zachęcające do bezpiecznej pracy. Dzisiaj niektóre wydają się nam śmieszne. Inne, mimo że w pewien sposób archaiczne, są nadal aktualne i w sposób syntetyczny ujmują sprawy, o których piszemy i które są wciąż ważne. Dla przykładu dwa hasła z numeru ze stycznia 1951 roku. Pierwsze z nich: „Mniej wypadków i chorób zawodowych – większa wydajność i produkcja”. Jak widać o wpływie bhp na jakość i wydajność pracy piszemy od dziesięcioleci i wciąż trudno z tym dotrzeć do pracodawców. Drugie hasło w numerze 1/1951 czasopisma „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” zostało zamieszczone we wkładce – Biuletynie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Brzmi ono: „Ochrona pracy jest nauką – każdy inżynier i technik powinien ją poznać”. Aktualne? Aktualne.
Więcej: http://www.atest.com.pl/muzeum/
 

 
  - 1 -