ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2018

Zdrowie dla wszystkich

 Dodano: 2019-04-15

 

          

      

2018-04-13  

Zdrowie dla wszystkich  

 

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło obchodzonego niedawno (7 kwietnia) Światowego Dnia Zdrowia, organizowanego przez WHO – Światową Organizację Zdrowia przy wsparciu m.in. nowo utworzonego komitetu technicznego ISO (International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).
Hasło tegorocznego dnia zdrowia odnosi się do starań WHO mających na celu wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. WHO podkreśla, że zdrowie ma kardynalne znaczenie, a dostęp do usług zdrowotnych, wysokiej jakości opieki, bezpiecznych praktyk medycznych i sprzętu jest fundamentalnym prawem każdego człowieka. Dobre zdrowie i dobre samopoczucie są również celem strategii zrównoważonego rozwoju ONZ na rzecz poprawy standardu życia do roku 2030.
Obecnie istnieje ponad 1300 międzynarodowych norm koncentrujących się na zdrowiu we wszystkich sektorach, od zdrowia publicznego i urządzeń medycznych po informatykę zdrowotną i tradycyjne leki. Na przykład raport techniczny ISO ISO/TR 14639 „Health informatics. Capacity-based eHealth architecture roadmap” zawiera wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie wdrażania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także wytyczne, którymi organy ds. zdrowia mogą się posługiwać przy budowaniu własnej architektury e-zdrowia, co prowadzi do lepszych usług publicznej opieki zdrowotnej. Ponadto normy takie jak ISO 13485 „Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes” (wprowadzona w Polsce jako PN-EN ISO 13485:2016-04 „Wyroby medyczne. Systemy zarządzania jakością. Wymagania do celów przepisów prawnych”) pomagają zapewniać spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących jakości wyrobów medycznych.
Co więcej, niedawno utworzono nowy komitet techniczny ISO, który ma za zadanie zmniejszyć globalne koszty w placówkach opieki zdrowotnej. Lee Webster, sekretarz tego komitetu (ISO/TC 304), mówi, że obecnie opracowywanych jest wiele standardów, norm mających na celu poprawę efektywności zarządzania i redukcję ilości odpadów. Jego zdaniem nowa seria norm pomoże zmniejszyć marnotrawstwo, poprawić przejrzystość danych i interdyscyplinarną współpracę, co zaowocuje lepszą opieką zdrowotną przy niższych kosztach. Co więcej, ostatnie badania sugerują, że zadowolenie pacjentów i ich wyniki są lepsze w dobrze zarządzanych środowiskach opieki zdrowotnej.
 

 
  - 1 -