ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

Nie spada liczba wypadków śmiertelnych

 Dodano: 2020-09-06

 

          

      

2019-09-03  

Nie spada liczba wypadków śmiertelnych  

 

W I kwartale 2019 r. doszło do prawie 16 tys. wypadków przy pracy. Nieznacznie spadł ogólny wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących). Zmniejszyła się liczba poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 29,3 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 0,5 proc.). W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. liczba wypadków śmiertelnych nie uległa zmianie – 32 osoby poniosły śmierć w wyniku wypadku przy pracy. Według GUS w I kwartale 2019 r. na każdy milion osób pracujących przypadły dwie ofiary śmiertelne. Poszkodowani ze skutkiem śmiertelnym to przede wszystkim pracownicy fizyczni z sektorów: budownictwa, transportu i gospodarki magazynowej, przetwórstwa przemysłowego, dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji, górnictwa i wydobywania.
W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (3,22), dostawie wody, gospodarce ściekami i odpadami rekultywacji (2,66), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (1,97). Natomiast najbezpieczniej było w branży informacji i komunikacji, gdzie współczynnik wypadkowości wyniósł 0,24 oraz w pozostałej działalności usługowej i działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie wyniósł 0,30. Zgodnie z najnowszym raportem GUS kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi spowodował niecałe 5 proc. wszystkich wydarzeń powodujących uraz. Najwięcej pracowników zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia z lub uderzenia w nieruchomy obiekt (35 proc.), uderzenia przez obiekt w ruchu (20 proc.) czy też kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (17 proc.). Ponadto w 60 procentach wypadków ich przyczyną jest nieprawidłowe zachowanie pracownika.
Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa przez stworzenie odpowiednich warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednocześnie równie istotne jest uświadamianie pracownikom ich wpływu na stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ten aspekt oraz uwrażliwianie kadry na przestrzeganie zasad bhp powinny iść w parze z przekazywaniem pracownikom umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, kiedy już doszło do wypadku – przekonuje Koalicja Bezpieczni w Pracy. Tymczasem statystyki CBOS są nieubłagane: tylko 67 proc. Polaków potrafi udzielać pierwszej pomocy. Niestety zaledwie 19 proc. jest pewnych swoich umiejętności. Badania pokazują, że bardzo często fakt nieudzielenia pierwszej pomocy jest skutkiem niewiedzy i niepewności.
 

 
  - 1 -