ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

Coroczne spotkanie ENSHPO w Berlinie

 Dodano: 2020-09-21

 

          

      

2019-09-17  

Coroczne spotkanie ENSHPO w Berlinie  

 

W dniach 9-10 września 2019 r. w Berlinie odbyło się coroczne spotkanie grupy ENSHPO (zrzeszającej europejskie organizacje behapowskie), której członkiem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
Podczas spotkania:
– Został przedstawiony nowy zarząd ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organisations), omówiono także kwestie finansowe dotyczące prowadzenia sekretariatu.
– Zaprezentowano raport o utworzeniu i rozwoju ENSPHO.
– Przekazano informacje o zmianach w Komisji Europejskiej oraz zmianach w jej podejściu do kwestii bezpieczeństwa. Według prezydenta ENSHPO Komisja Europejska będzie mocno promować bezpieczeństwo w pracy, ochronę środowiska w pracy oraz kwestie związane ze zmianami klimatu. W związku z tym nowa przewodnicząca Komisji Ursula van der Leyen chciałaby ściśle współpracować z organizacją ENSHPO, lecz wiązało się to koniecznością wprowadzenia zmian w statucie – należało dodać do celów organizacji ochronę środowiska w pracy.
– Poproszono członków organizacji o przeprowadzenie rozmów ze stowarzyszeniami specjalistów ds. ochrony środowiska w celu ustalenia możliwości przyłączenia się tych organizacji do ENSHPO.
– Zaprezentowano nowy statut ENSHPO oraz informacje dotyczące systemu zarządzania EMAS.
– Omówiono zadania Niemieckiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego – w budynku tej organizacji odbywało się spotkanie.
– Ustalono zasady komunikacji między członkami ENSHPO – e-mail, WhatsApp oraz telekonferencje.
Zarząd Główny OSPSBHP na spotkaniu w Berlinie reprezentowała Dagmara Polowczyk.
 

 
  - 1 -