ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

Elżbieta Bożejewicz ponownie prezesem OSPSBHP

 Dodano: 2020-05-14

 

          

      

2019-05-13  

Elżbieta Bożejewicz ponownie prezesem OSPSBHP  

 

10 maja 2019 r. w Toruniu odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w którym wzięło udział 79 delegatów z 38 oddziałów stowarzyszenia. Zjazd otworzyła Elżbieta Bożejewicz, ustępująca prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, która wspólnie z Radosławem Pychem, skarbnikiem ZG, zgodnie z porządkiem obrad przedstawiła sprawozdania z działalności statutowej i finansowej za lata 2015-2019.
Do wyborów na prezesa ZG OSPSBHP zgłoszono dwóch kandydatów: Elżbietę Bożejewicz i Marka Nościusza. Po prezentacji programów wyborczych przystąpiono do głosowania, w wyniku którego kandydaci uzyskali – Elżbieta Bożejewicz 45 głosów, Marek Nościusz 34 głosy. Prezesem Zarządu Głównego na kadencję 2019-2022 wybrana została Elżbieta Bożejewicz.

Delegaci wybrali również członków władz naczelnych. Poszczególne organy ukonstytuowały się w czasie zjazdu. W skład Zarządu Głównego, oprócz prezesa, wchodzą: Józef Witczak (Radom) – wiceprezes, Radosław Pych (Opole) – wiceprezes, Elżbieta Okręt (Leszno) – sekretarz, Agata Wanowicz (Rzeszów) – skarbnik, Paweł Rozowski (Warszawa Wola), Dagmara Polowczyk (Wrocław), Paweł Szczepański (Kraków), Michał Wasilewski (Konin) – członkowie ZG.
W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Cezary Żukowski (Warszawa Centrum) – przewodniczący, Kazimierz Boguski (Łomża), Jacek Szopiński (Toruń), Piotr Pietras (Warszawa), Tomasz Igielski (Częstochowa) – członkowie GKR.
W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzą: Zygmunt Jeliński (Piła) – przewodniczący, Maria Nowak (Kalisz), Remigiusz Kołaski (Kalisz), Józef Orzeł (Kraków), Katarzyna Wieczorek-Dubska (Leszno) – członkowie GSK.

Podczas zjazdu zostały wręczone odznaczenia państwowe. Zarząd Główny w maju 2018 r. wystąpił za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o przyznanie wyróżniającym się swoją prospołeczną postawą członkom OSPSBHP odznaczeń państwowych. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 7 grudnia 2018 r. odznaczeni zostali:
– za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej Złotym Krzyżem Zasługi – Józef Witczak,
– za zasługi w działalności społecznej Srebrnym Krzyżem Zasługi – Jan Siek, Brązowym Krzyżem Zasługi – Andrzej Brygoła, Jarosław Stanisław Łucka, Piotr Stefan Pająk.
Odznaczenia państwowe wręczył Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.
 

 
  - 1 -