ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

Pierwsze posiedzenie nowego zarządu OSPSBHP

 Dodano: 2020-06-01

 

          

      

2019-05-31  

Pierwsze posiedzenie nowego zarządu OSPSBHP  

 

28 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Podczas obrad dokonano podziału obowiązków poszczególnych członków ZG.
Sprawy związane z rejestracją w KRS wszelkich zmian w statucie OSPSBHP, zmian osobowych i funkcyjnych we władzach OSPSBHP powierzono Józefowi Witczakowi, wiceprezesowi ZG.
Wszelkie sprawy związane z korespondencją z oddziałami OSPSBHP, aktualizacją danych w bazie oddziałów oraz bezpośrednią komunikację z władzami oddziałów powierzono Elżbiecie Okręt, sekretarzowi ZG.
Sprawy finansowe, w tym nadzór nad wpłatami do ZG należnych składek, realizacją innych wpłat związanych z organizacją przez ZG wydarzeń, prowadzenie rejestru sprawozdań składanych przez oddziały powierzono Agacie Wanowicz, skarbnikowi ZG. Pozostałe sprawy finansowe, w tym fakturowanie, przygotowywanie dokumentacji finansowej ZG do księgowania, dystrybucję legitymacji i znaków OSPSBHP prowadził będzie Radosław Pych, wiceprezes ZG.
Sprawy związane z modernizacją strony i poczty OSPSBHP, a także utworzenie zespołu ekspertów ds. opiniowania projektów aktów prawnych i przygotowywania własnych projektów zmian w przepisach w dziedzinie bezpieczeństwa pracy powierzono Michałowi Wasilewskiemu, członkowi ZG.
Komunikację i koordynację współpracy z członkami ENSHPO powierzono Dagmarze Polowczyk, członkowi ZG.
Nadzór nad kontynuacją prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu kształcenia ustawicznego w OSPSBHP, pozyskiwanie środków na rozwój stowarzyszenia powierzono Pawłowi Rozowskiemu, członkowi ZG.
W związku z podjęciem decyzją o reorganizacji Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZG OSPSBHP, z dniem 1 lipca 2019 r. zaprzestaje się realizacji szkoleń przez COS z siedzibą w Kaliszu. Nowe zasady funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkoleniowego zostaną opracowane do 30 września br. Sprawy związane z przygotowaniem propozycji i stosownej dokumentacji powierzono Pawłowi Szczepańskiemu, członkowi ZG.
Ponadto uchwalono plan pracy Zarządu Głównego na rok 2019. Zaplanowano organizację III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”, które odbędzie się 26-27 września w Warszawie. Zaplanowano pierwsze w tej kadencji posiedzenie Rady Stowarzyszenia – na 6 grudnia w Katowicach. Współorganizatorem tego wydarzenia jest Oddział OSPSBHP w Katowicach. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia połączone będzie ze spotkaniem przedświątecznym.
W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji pomiędzy oddziałami a ZG OSPSBHP, a także zapewnienia właściwego przepływu informacji postanowiono, że członkowie zarządu będą uczestniczyć w zebraniach oddziałów.
 

 
  - 1 -