ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2019

Zarządzanie bezpieczeństwem zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018

 Dodano: 2020-12-05

 

          

      

2019-12-04  

Zarządzanie bezpieczeństwem zgodnie z normą PN-ISO 45001:2018  

 

28 listopada br. Polski Komitet Normalizacyjny zorganizował w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid Warszawie ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie systemu zarządzania bhp w świetle prac normalizacyjnych, a także zwiększenie świadomości nt. normalizacji w kontekście nowo opracowanej polskiej wersji normy PN-ISO 45001:2018.

Każda organizacja jest odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz osób, na które mogą wpływać jej działania. Norma PN-ISO 45001 umożliwia ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania bhp we wszystkich organizacjach; jednocześnie przedstawia bieżący punkt widzenia na temat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz najlepsze praktyki.

Eksperci zaproszeni na konferencję omówili – w kontekście normy PN-ISO 45001 – zagadnienia związane z systemem zarządzania bhp, przedstawili podstawowe terminy i definicje systemu oraz dyskutowali nad poprawą jego skuteczności. Słuchaczom został również przybliżony temat systemu prawnego w obszarze bhp, a także wyzwania wynikające z nowej normy PN-ISO 45001 dla akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W wydarzeniu uczestniczyło 150 przedstawicieli bhp z różnych obszarów biznesu, zarówno
firm państwowych, jak i prywatnych, a także stowarzyszeń branżowych i uczelni.

Więcej o normie:
https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/BHP_zgodnie_z_PN-ISO_45001.pdf
 

 
  - 1 -