ATEST Ochrona Pracy

Wirtualne muzeum bhp

Sortowanie alfabetyczne.

Kalendarium

Rok 2020

Oddział OSPSBHP w Katowicach zorganizował spotkanie na temat koronawirusa

 Dodano: 2021-03-15

 

          

      

2020-03-11  

Oddział OSPSBHP w Katowicach zorganizował spotkanie na temat koronawirusa  

 

10 marca 2020 r. katowicki oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował krótkie spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania miejsca pracy na COVID-19 oraz praw i obowiązków pracodawców i pracowników w kontekście ryzyka zarażenia wirusem. Informacje przekazały przedstawicielki Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Renata Cieślik-Tarkota – kierownik Oddziału Epidemiologii oraz Arleta Mrugała z Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru na Środkami Zastępczymi, a także inspektor Rafał Wójcicki z Okręgowego Inspektoratu Pracy. Przedstawiono najważniejsze wiadomości dotyczące nowego koronowirusa SARS-CoV-2, możliwości zarażenia, występowanie objawów. Podkreślono, że warto te informacje na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego – https://gis.gov.pl/, gdzie są publikowane „Komunikaty dla podróżujących”, jednak faktycznie są to komunikaty przeznaczone dla wszystkich, nie tylko dla osób, które się przemieszczają. Znajdziemy tam aktualizowaną listę krajów, gdzie występuje zagrożenie zarażeniem koronawirusem. Tam również należy szukać informacji na temat procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, która może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji w kraju. Zebranym przekazano informację, że od tygodnia badania na obecność koronawirusa są wykonywane także w laboratorium w Katowicach; jest to taki sam test jak przeprowadzany w Berlinie i nie wymaga on dodatkowego potwierdzenia. Najaktualniejszą informację o liczbie zarażonych i ofiar koronawirusa na świecie znajdziemy także na stronie https://www.gisaid.org/ w zakładce Global cases of COVID-19.

– Miałam nadzieję, że doinformowanie zadziała uspokajająco. Jednak sytuacja jest naprawdę poważna. Nie jest to już moment, w którym uwagą „nie panikujmy” można usprawiedliwić bagatelizowanie sprawy. Należy pamiętać, że niewiele mamy możliwości działań w ramach profilaktyki. Konieczne jest zachowanie higieny – mycie rąk i ich dezynfekcja, unikanie dotykania brudnymi rękami twarzy, w szczególności ust, nosa, oczu; higiena kaszlu i kichania – zakrywanie zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową; zachowanie bezpiecznej odległości – ok. 2m – i unikanie kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną. W razie podejrzenia zarażenia konieczne jest skontaktowanie się z Sanepidem, szpitalem zakaźnym lub numerem alarmowym 112. Sanepid wyznacza także sposób postępowania po powrocie z krajów, w których występuje zagrożenie zarażeniem – mówi Beata Kaczmarek, prezes katowickiego oddziału OSPSBHP.

W najbliższych tygodniach z pewnością będziemy obserwować wzrost liczby zarażonych. Niewątpliwie będziemy mieli do czynienia z wieloma trudnymi sytuacjami w zakładach pracy. Informacje, które będziemy uzyskiwać z powiatowych stacji sanitarnych mogą być niekompletne czy nawet sprzeczne, bo dynamiczny rozwój sytuacji będzie wymuszał dostosowanie się do aktualnych realiów. Jednak kluczowe będzie odpowiedzialne stosowanie się do publikowanych zaleceń GIS i zachowanie rozsądku.
 

 
  - 1 -