ATEST Ochrona Pracy

5 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Zamówienie pakietu
ATEST + Asystent BHP

Zobacz: Opis pakietów ATEST + Asystent BHP

Okres prenumeraty (12 miesięcy)*

od

Wersja prenumeraty*

pakiet I (ATEST+Asystent BHP Prezentacje)

pakiet II (ATEST+Asystent BHP Program)

pakiet III (ATEST+Asystent BHP)

Zamawiający:

- Imię i nazwisko*:

- Nazwa firmy:

- Ulica, numer lokalu*:

- Kod pocztowy, miejscowość*:

- Adres e-mail*:

- Telefon kontaktowy*:

- Numer NIP:

- Uwagi

Faktura VAT

Proszę o wystawienie faktury VAT. Jednocześnie upoważniam Wydawnictwo TARBONUS do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Oświadczenie

Po przyjęciu zamówienia pocztą tradycyjną zostanie wysłana Państwu faktura VAT do zapłaty.

Zamówienie pakietu złożone za pośrednictwem tego formularza jest realizowane przez Wydawnictwo TARBONUS (prenumerata ATESTU jest wysyłana do odbiorcy przez Zakład Kolportażu WCiKT SIGMA-NOT, wydawcy miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy).

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów:

Realizacji zamówienia
Marketingowych (w tym informowania o prenumeracie i konferencjach ATESTU)
Przekazania innym podmiotom

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia tj. umożliwiające płatności internetowe, właściciel serwerów oraz wydawnictwo TARBONUS,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Proszę przepisać kod z obrazka do pola tekstowego poniżej*.

* pola, których wypełnienie jest wymagane

Informacje o cenie i innych formach zamówienia prenumeraty ATESTU  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37204399