ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Spis treści - 10/2021

Okładka

<<<9/2021 11/2021>>>


Spis treści

Uwaga! Całe numery archiwalne w formie elektronicznej lub poszczególne artykuły można kupić w Portalu Informacji Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT.

   

 

 BeNiSz i budowlanka

3

LUDZIE I WYDARZENIA

 

 Stres cyfrowy

2

Henryk Karczowski  

 Z historii OSPSBHP (cz. 2)

7

 

 ZŁOTE SZELKI 2021

29

 

 Spotkanie z historią bhp w Radomiu

34

 

 Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła konkurs na plakat

44

Jacek Koszteyn  

 Wspomnienia inspektora pracy z lat 1991-2011 (cz. 6)

45

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO

Krzysztof Chodnikiewicz, Stanisław Kowalewski  

 Naprężenia własne

4

Jerzy Obolewicz, Adam Baryłka  

 Bezpieczna budowa

24

Krzysztof T. Kociołek  

 Poradnik ochrony przeciwpożarowej (cz. 32)

38

PRZEPISY I NORMY

Piotr Wąż  

 Zatrudnienie równoległe a wypadek w drodze do/z pracy

14

 

 Nowe przepisy bhp i prawa pracy

36

Włodzimierz Łabanowski  

 Polska wersja normy dotyczącej urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych

43

Aleksandra Lejko  

 Zastrzeżenie warunku zawieszającego w zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

53

Włodzimierz Łabanowski  

 Zespół do wykaszania między przeszkodami

56

ARTYKUŁ INFORMACYJNY

Grzegorz Gralewicz  

 Maska i filtry różnych producentów - czy to bezpieczne połączenie?

18

Piotr Kaczmarek, Tomasz Tandek  

 Minął rok działalności Polskiej Grupy BHP

22

 

 Nielimitowane szkolenia bhp dla Twojej Firmy - Plany NoLimit

30

KONFERENCJE

 

 I BRANŻOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ BHP w sieciach handlowych, centrach logistycznych i magazynach "WSPÓŁPRACUJEMY W BEZPIECZEŃSTWIE"

33

WYPADKI I AWARIE

Andrzej Nowak  

 Wypadek w warsztacie samochodowym

41

Bogdan Solawa  

 Dane statystyczne jako źródło planowania działań w zakresie poprawy warunków pracy. Jak je interpretować?

47

EDUKACJA

Małgorzata Majka, Rafał Przebinda  

 Angielski dla behapowców (l. 140)

50

STAŁE RUBRYKI

 

 KONKURS

21

 

 TECHNIKA NA CO DZIEŃ

32

 

 ROZRYWKI UMYSŁOWE

37

 

 WYPADKI

55


<<<9/2021 11/2021>>>  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44586320