ATEST Ochrona Pracy

25 kwietnia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Nowa książka w biblioteczce ATESTU

Lesław Zieliński
22 zadania służby bhp
Standardy działania

Okladka

Wydanie III zaktualizowane i rozszerzone
Stan prawny: 5 kwietnia 2016 r.

Dwa wydania naszego poradnika "22 zadania służby bhp. Standardy działania" cieszyły się dużą popularnością. Okazało się, że takiego podręcznika brakowało na rynku. Po wyczerpaniu nakładu drugiego wydania przyszedł czas na nowe - poprawione i uzupełnione. Skłoniły nas do tego liczne telefony i e-maile z pytaniami o "22 zadania...". Jak widać, wciąż potrzebna jest wiedza na temat praktycznych rozwiązań i metod pracy dotyczących wszystkich, a nie tylko wybranych zadań służby bhp.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie widoczne jest nie tylko w zmniejszeniu liczby i ciężkości wypadków oraz chorób zawodowych, ale również w ograniczaniu awarii, zapewnieniu rytmiczności produkcji czy usługach przekładających się na ich jakość. Dlatego nie tylko kontrola i monitorowanie stanu bhp, ale również profilaktyka należy do najważniejszych zadań służby bhp. Tylko behapowiec o wysokich kwalifikacjach zawodowych i poczuciu odpowiedzialności ma szansę na sukces swój i swojego zakładu.

Cena 65 zł (w tym 5% VAT).

Zamów on-line

Spis treści

Wprowadzenie ...5

Behapowiec - doradca pracodawcy i rzecznik interesów pracowników ...9


 

Rozdział 1: Wymogi kwalifikacyjne i stanowiska w służbie bhp ...13

Rozdział 2: Kontrola warunków pracy ...19

Rozdział 3: Informowanie pracodawcy o zagrożeniach ...41

Rozdział 4: Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ...49

Rozdział 5: Modernizacje, inwestycje - udział służby bhp ...73

Rozdział 6: Udział w odbiorach ...83

Rozdział 7: Wpływ na bezpieczeństwo procesów produkcyjnych ...93

Rozdział 8: Ergonomia jako zadanie służby bhp ...105

Rozdział 9: Opracowywanie zakładowych układów zbiorowych pracy i innych dokumentów wewnętrznych w zakładzie ...121

Rozdział 10: Opracowywanie i opiniowanie instrukcji - udział służby bhp ...135

Rozdział 11: Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych ...151

Rozdział 12: Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów ...237

Rozdział 13: Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp, organizacji i metod pracy, doboru środków ochrony ...251

Rozdział 14: Udział służby bhp w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego ...267

Rozdział 15: Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników ...297

Rozdział 16: Współpraca z laboratoriami ...335

Rozdział 17: Współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami ...351

Rozdział 18: Współdziałanie służby bhp z sip oraz zakładowymi organizacjami związkowymi ...369

Rozdział 19: Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp ...379

Rozdział 20: Inicjowanie i rozwijanie popularyzacji problematyki bhp ...387

Rozdział 21: Uprawnienia służby bhp ...399

Rozdział 22: Odpowiedzialność służby bhp ...413

Rozdział 23: Wykaz wybranych aktów prawnych i norm przydatnych w pracy służby bhp ...419

Rozdział 24: Niezbędnik behapowca ...439


 

Spis rycin ...455

Aneks ...457

Zamów on-line

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32723537