ATEST Ochrona Pracy

25 kwietnia 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Pod hasłem "Polska kocha bezpieczeństwo" działa Fundacja Kultury Bezpieczeństwa, która prowadzi akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i poza nią. Fundacja chce doprowadzić do pozytywnych zmian w zakresie postrzegania bezpieczeństwa i wpłynąć na postawy dotyczące bezpieczeństwa. Inspiracją dla założycieli polskiej fundacji są działania włoskiej Fundacji LHS, której akcja Italia Loves Sicurezza (Włochy kochają bezpieczeństwo) okazała się dużym sukcesem. Warto zapoznać się z filmikami i spotami, które informują o niektórych działaniach włoskiej fundacji.

"Program 112" skierowany do najmłodszych dzieci:

Kampania promująca wśród dzieci umiejętność skorzystania z numeru alarmowego 112 to program stworzony przez Fundację Kultury Bezpieczeństwa. Program przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Ma on na celu uświadomienie dzieciom odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Dzieci w ramach kampanii uczą się, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, jak ocenić sytuację oraz do kogo należy zwrócić się o pomoc i jak ważna jest szybka reakcja, aby uratować komuś życie. Uczą się również prowadzenia rozmowy telefonicznej z dyspozytorem numeru 112.

Głównymi celami Kampanii 112 są ugruntowanie znajomości numeru alarmowego 112 i nabycie przez dzieci umiejętności:

- rozpoznawania zagrożeń,

- wskazywania osób, które zawsze może poprosić o pomoc w trudnych sytuacjach,

- właściwego reagowania na sygnały alarmowe,

- poprawnego i bezpiecznego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia,

- zwracania się o pomoc do właściwych służb i osób.

Każdy z uczestników szkolenia organizowanego w ramach kampanii otrzymuje gadżety: ołówek, breloczek odblaskowy, koszulkę ostrzegawczą, zawieszkę, dyplom za uczestnictwo oraz dodatkową informację w postaci ulotki dla rodziców, aby pokazali swoim pociechom jak wybrać nr 112 z ich telefonów komórkowych.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32724612