ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis tre¶ci]     

Miesięcznik ATEST - Ochrona Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oraz firma ELOKON Polska 24 kwietnia 2018 r., pierwszego dnia targów SAWO 2018, zorganizowali konferencję

Przeszło¶ć dla przyszło¶ci.
Integracja wiedzy o wydarzeniach wypadkowych i oceny ryzyka na rzecz skutecznej prewencji wypadkowej przy obsłudze maszyn (i nie tylko)

Program i prezentacje do pobrania:

Struktura gromadzenia wiedzy o wydarzeniach wypadkowych i propozycja uniwersalnego modelu przebiegu wydarzeń wypadkowych integruj±cego badania i analizy wypadków z ocen± ryzyka - Stanisław Kowalewski - wiceprezes zarz±du, dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska

Studium wybranych wypadków i odpowiedzialno¶ć prawna za wypadki przy pracy - adwokat Piotr Jakubiak - Kancelaria Prawna WJ

Zapobieganie wypadkom przy pracy przez dobór technicznych ¶rodków ochronnych na podstawie oceny ryzyka zawodowego - Marek Kusiak - prezes ELOKON Polska, główny konstruktor systemów bezpieczeństwa w grupie ELOKON

4. Rewolucja Przemysłowa - inteligentne maszyny musz± być wewnętrznie bezpieczne - Mariusz Głowicki - dyrektor operacyjny ELOKON Polska, konstruktor systemów bezpieczeństwa

Niespełnienie wymagań dotycz±cych maszyn jako przyczyna wypadków - Andrzej Nowak - wiceprezes Zarz±du Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, prezes oddziału OSPSBHP w Częstochowie

Zapanować nad maszyn± - Stanisław Wolanin - wiceprezes oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Radomiu

¦rodki ochrony indywidualnej stosowane przez pracowników obsługuj±cych maszyny - Andrzej Wieder - Country Sales Manager Poland, EJENDALS AB

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44586591