ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2020

NDS i NDN w przepisach UE

Przyczyną różnic w wartościach dopuszczalnych obowiązujących w różnych krajach jest fakt, że o ich poziomie decyduje szeroka gama czynników zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Na jednej szali znajdują się dane uzyskane w toku prac naukowych: własności toksyczne, dane epidemiologiczne itp. Na drugiej - przesłanki ekonomiczne, socjologiczne oraz poziom rozwoju technicznego danego kraju...

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2004

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298308