ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 11/2007

Egzaminy dla techników bhp

Rozmowa z Lesławem Zabłockim,
kierownikiem Wydziału Egzaminów Zawodowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Robert Kozela: Egzaminy zewnętrzne, które od niespełna roku zdają też osoby chcące zostać technikami bhp, to pewna nowość w polskim systemie edukacji.

Lesław Zabłocki
Lesław Zabłocki

Lesław Zabłocki: Pierwszy zewnętrzny egzamin odbył się w 2004 roku, ale dotyczył dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych na podbudowie gimnazjum. Zdawali go więc wtedy pierwsi absolwenci szkół zreformowanych. Później byli absolwenci czteroletnich techników, a następnie szkół policealnych.

Pierwszy egzamin zewnętrzny dla techników bhp odbył się w styczniu bieżącego roku. Osoby, które przystąpiły do tego egzaminu narzekały, że nie było dostatecznej informacji o egzaminach i nie wiedzieli, jak należy się przygotować.

Dla każdego zawodu powstały standardy wymagań egzaminacyjnych, które konkretnie mówią o tym, z czego będą egzaminy. Na podstawie standardu przygotowywane są zestawy zadań do egzaminu pisemnego i praktycznego. Rok przed pierwszymi egzaminami szkoły otrzymały informatory o egzaminach zewnętrznych. Na podstawie standardu i informatora można słuchaczy bardzo konkretnie przygotować do egzaminów. Przykłady zadań do etapu pisemnego i praktycznego oraz komentarze z informatora to ważny komunikat dla słuchaczy, ale też dla nauczycieli.

Skąd więc problemy?

Problemy mogli mieć słuchacze, którzy zostali przyjęci do szkół policealnych w starym systemie i nie do końca byli zorientowani, że będą je kończyli już w nowym systemie i będą musieli zdawać egzaminy zewnętrzne, a nie jak wcześniej egzaminy z przygotowania zawodowego. Niektóre szkoły nie poinformowały dostatecznie swoich słuchaczy, jak te egzaminy będą wyglądać. A na podstawie informatora i standardu można nawet prowadzić część zajęć, żeby dobrze przygotować słuchaczy. Na pewno więc jedną z przyczyn trudności na egzaminie styczniowym był różny stopień przygotowania słuchaczy przez szkoły. Ważne jest, żeby szkoły poinformowały słuchaczy, jak zdaje się etap pisemny a jak etap praktyczny.

Problemy mogły się wziąć również stąd, że twórcy koncepcji zawodu technik bhp założyli, że powinien on mieć podbudowę innego wykształcenia, np. budowlanego czy elektrycznego (więc kształcenie technika bhp trwa tylko półtora roku), ale do końca nie wiadomo jakiego. W zawodzie technik bhp kształcą się więc osoby po bardzo różnych szkołach ponadgimnazjalnych, w tym po liceach ogólnokształcących.

Czy ten nowy, zewnętrzny egzamin zawodowy jest jakoś szczególnie trudny?

Podczas "starych egzaminów" oceniali nauczyciele, którzy znali swoich uczniów i wystawiając ocenę z egzaminu wystawiali ją też częściowo za swoją pracę. Teraz oceniają osoby z zewnątrz, które nie znają autorów prac, co jest bardziej obiektywne, ale może powodować większy stres wśród egzaminowanych. Na pewno kłopoty z tym egzaminem miały osoby, które zbyt dużą wagę przywiązywały do swojego wieloletniego doświadczenia zawodowego, a jednak procedura pisania pracy i wymogów egzaminacyjnych wymagała konkretnych przygotowań.

Czyli o braku punktów nie musiał decydować brak wiedzy...

Nie, to mógł być brak umiejętności sprzedania tej wiedzy, czyli odpowiedniego sformułowania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Potwierdza to słaby wynik z oceny ryzyka zawodowego, mimo pozornej prostoty tego zadania. Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę: egzamin zewnętrzny nie jest konkursem wiedzy w danej dziedzinie i nie wymaga popisów. Egzamin jest skonstruowany dla "średniaków", to znaczy na poziomie, który pozwoli większości wykazać się określonym zasobem wiedzy. Tak też są układane zadania, żeby nie było w nich "haków", możliwości złapania zdających na drobiazgach i niuansach, bo nie to jest istotą egzaminu zawodowego. Zadania powinny być zrozumiałe i proste do wykonania, co nie znaczy, że łatwe, bo przecież muszą sprawdzić spory zakres wiedzy.

Wiele osób mówi, że pierwszy egzamin na technika bhp to była kośba i porażka. Jakie są liczby, ile osób rzeczywiście nie zdało?

Zgłosiło się 3471 chętnych. Na egzamin przyszło 3180 osób, ale zdało tylko 1094, czyli 35 procent tych, którzy do niego przystąpili.

Na czym się ludzie wyłożyli?

Na etapie praktycznym. Etap pisemny zdało 85 procent, ale praktyczny tylko 35 procent.

Jest jakaś możliwość poprawienia tego egzaminu?

Tak, w zbliżającej się sesji styczniowej można przystąpić do zdawania tego z etapów, z którego nie udało się uzyskać wymaganej liczby punktów. Do egzaminu złożyło deklaracje 4706 chętnych, z czego na etap pisemny 4109. Te sześćset pozostałych osób chce zdawać ponownie etap praktyczny.

To w sumie zadziwiająca różnica: teoretyczny zdaje 85 procent, a praktyczny tylko 35 procent.

W etapie pisemnym wystarczy zdobyć połowę punktów, czyli poprawnie rozwiązać połowę z 50 zadań, żeby go zaliczyć. W etapie praktycznym poprzeczka jest ustawiona znacznie wyżej: trzeba zdobyć 75 procent punktów. Takie kryteria we wszystkich egzaminach zawodowych, nie tylko w behapowskim, to wynik nacisku resortów gospodarczych, które chciały jeszcze bardziej podwyższyć stopień trudności egzaminów, ale skończyło się ostatecznie na 50 procentach na egzaminie teoretycznym i 75 na praktycznym, które stanowią minimum punktów gwarantujących zaliczenie.

Co zrobić, żeby sytuacja ze stycznia bieżącego roku się nie powtórzyła?

Liczymy na to, że szkoły będą większą wagę przywiązywały do uczenia zgodnego ze standardem wymagań egzaminacyjnych i informowania o tym, jak wygląda egzamin, i jak powinno się pisać pracę egzaminacyjną w etapie praktycznym. Jest to w interesie tych placówek, gdyż niebawem na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych znajdą się informacje, ilu absolwentów jakich szkół zdało. Będzie to pośrednio informacja o tym, jak poszczególne szkoły kształcą.

Do egzaminu zawodowego dla techników bhp przystępują osoby w różnym wieku: młodzi, którzy mieli już styczność z nowym typem egzaminów (np. z maturą) i osoby starsze, dla których takie egzaminy są nowością i mogą stanowić trudność. Szkoły, które ich przygotowują, też muszą wziąć to pod uwagę. Zresztą, z danych statystycznych już widać, że szkoły zorientowały się, iż egzaminy zawodowe są pewnym sitem. Więcej osób uczy się na ostatnich semestrach niż przystępuje do egzaminu zawodowego, i to nie tylko dlatego, że ludzie sami rezygnują - szkoły boją się dopuścić część osób do egzaminu, żeby jeszcze bardziej nie popsuć sobie nie najlepszej statystyki.

Technicy bhp zdawali też egzaminy w czerwcu. Czy sesja letnia okazała się dla nich lepsza od zimowej?

Tak. W czerwcu do egzaminu dla techników bhp przystąpiło 790 osób. Etap pisemny zdało 99,6 procent osób, praktyczny - 75,1 procent. To już przyzwoity wynik, chciałbym, żeby podobny był w styczniu 2008 r.

Czy Centralna Komisja Egzaminacyjna zrobiła coś, żeby ułatwić technikom bhp zdawanie egzaminów zawodowych?

Na stronie internetowej CKE można znaleźć fragmenty wybranych prac egzaminacyjnych z komentarzami ekspertów.* W tym materiale staraliśmy się pokazać, jak należy zdawać egzamin zawodowy, ale nie daliśmy gotowej recepty na rozwiązywanie poszczególnych elementów zadania praktycznego, żeby nie tworzyć jakiegoś nowego modelu uczenia się do tego egzaminu. Można też skorzystać z wydanego przez nas przed dwoma laty informatora o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika bezpieczeństwa i higieny pracy.**

A nie można by jeszcze publikować zadań z poprzednich sesji egzaminacyjnych?

Nie, ponieważ mamy mało zadań w naszej bazie i chcemy je jeszcze - po pewnych modyfikacjach - wykorzystywać w kolejnych sesjach. W publikowaniu zadań kryje się też pewna pułapka, bo nie zawsze rozwiązanie zadań z poprzedniej sesji gwarantuje, że jesteśmy dobrze przygotowani. Przygotowując się, lepiej sięgnąć do komentarzy ekspertów, o których powiedziałem.

Dziękuję za rozmowę.

* Fragmenty wybranych prac egzaminacyjnych z egzaminu na technika bhp z komentarzami.

** Informator jest dostępny na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
W informatorze jest zamieszczony standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik bhp. Standardy wymagań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika bhp można też znaleźć w rozporządzeniu MENiS z 29 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU nr 66, poz. 580).

Dodaj swój komentarz


kaj: Zdawałem egzamin w styczniu 2007r.- zdałem.Odsiew był taki :(2007-11-11)

Prawnik: W arkuszu egzaminacyjnym, który obowiązuje od 2007 r. a(2007-11-12)

Maks_bis: Dlaczego na egzaminie praktycznym / styczen 2007 / nie(2007-11-13)

nie wazne: Podejrzewam ze w styczniu w 2008 mniej zda ten(2008-02-23)

MILI: W PRZYSZLYM ROKU ZDAJE EGZAMIN BOJE(2008-03-02)

Maciej Ś.: Pan "Prawnik" się myli, twierdząc, że norma PN-EN 12464-1(2008-03-16)

Maciej Ś.: Gwoli ścisłości i jasności - o ile w symbolu(2008-03-16)

Ja.: Proszę o informację na temat przedmiotów obowiązujących podczas kształcenia(2008-03-27)

Michal: Do Ja. " Program " nauczania opracowal postkomunistyczny "(2008-03-28)

paulina : ja zdałam w styczniu 2008 i jestem zadowaolona bo(2008-04-02)

EWA J: Ja egzamin zawodowy z BHP zdawałam w styczniu 2008(2008-04-04)

Szczęśliwa: mnie się udało z rewelacyjnymi wynikami :) radzę wszystkim(2008-04-18)

elo: jestem na II semestrze Technika BHP i bardzo bym(2008-04-22)

Jarosław: Kończę właśnie pierwszy semestr Technika BHP, a jestem bhp-cem(2008-05-28)

Dick S.: Zgadzam się z Panem Jarkiem. To jest jakieś nieporozumienie,(2008-05-31)

Daniel S.: Tak naprawdę to komu to wszystko służy, chyba tylko(2008-10-18)

J 23: Jurek faktycznie to "ryzyko zawodowe" przede wszystkim dla stanowisk(2008-10-19)

wojo: Czy po zakończeniu studiów podyplomowych z BHP i uzyskaniu(2008-10-25)

Maciej Ś.: "wojo" - poczytaj rozporządzenie, o którym sam wspominasz, bo(2008-10-25)

wojo: "Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową(2008-10-26)

Maciej Ś.: Inspektor czy np. st. specjalista ds. bhp nie jest(2008-10-26)

Maciej Ś.: Na marginesie - zapis w rozporządzeniu "pracodawca zatrudniający OD(2008-10-26)

jolka: Dlaczego nie można wydrukować więcej arkuszy egzanimacyjnych żeby można(2008-12-03)

dorcza: do jolka: widzialam jeszcze zadania ze stanowiskiem spawacza i(2009-01-11)

Mietek: Jutro egzaminy (13 test, 14 praktyczny).Ale będzie się(2009-01-12)

asik: i po pierwszym egzaminie:] w sumie nie było tak(2009-01-13)

max: Księgowa wam sie podobała ? Zastanawiam sie czasami a(2009-01-14)

DEE NTI: ZGADZAM SIĘ Z MAXEM, CHYBA ZBYT DUŻO OSÓB ZDAJE.(2009-01-15)

loli: gdzie moge znalezc pytania(2009-01-20)

kris: tak ja pisalem do CKE w tej sprawie, napisalem(2009-02-16)

PATRYCJA: cZY KTOŚ WIE GDZIE MOGE ZNALESC ODPOWIEDZI NA TEST(2009-06-05)

Magda: Jak po ostatnim egzaminie praktycznym na technika bhp sie(2009-06-18)

Maria: Witam wszystkich,mam zamiar przystąpić do egzaminu w styczniu 2010(2009-09-14)

ROMAN: Nieprawda!!! To wszystko półśrodki!!! Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy(2009-12-08)

Jędrek: (2009-12-08)

Ania: Jeżeli ktoś potrzebuje zadań egzaminacyjnych zarówno praktycznych jak i(2010-01-10)

Justyna: kiedy zostaną ogłoszone wyniki z egzaminów zawodowych, chodzi mi(2010-01-20)

Justyna: jak wam się podobał operator żurawia? czekam na(2010-01-20)

n_fire: ma ktoś klucze odpowiedzi do pisemnego?? albo chociaż któryś(2010-01-20)

Piotras_WLKP: Najbardziej mnie zaskoczyła metoda OWAS niespodziewałem się jej, a(2010-01-20)

Ania: NIe było źle, w porównaniu z poprzednimi egzaminami ten(2010-01-20)

Agata: No to gratuluję wiedzy. W mojej szkole egzamin okazał(2010-01-20)

justa111: Jak by ktoś z Was mial odpowiedzi to poprosze(2010-01-20)

Agata: Prześlij mi test na adres agatakalisz@wp.plto może załatwię(2010-01-20)

pala: jeżeli kotoś ma odpowiedzilub zeskanowany arkusz prosze o wysłanie(2010-01-21)

Małgorzata: pisałam egzamin praktyczny w styczniu myśle ze nie był trudny chociaż metoda RISK SCORE nie była łatwa ale mam nadzieje ze będzie dobrze .jeśli ktoś wie jak powinna wygladąc prawidłowa ocena ryzyka ta metoda proszę o odpowiedź (2010-01-25)

AniaStarachowice: Opinie na temat egzaminu praktycznego styczeń 2010 były straszne! Trochę mnie przeraził ten operator żurawia ale po dłuższym zastanowieniu stwierdziłam że jest sporo zagrożeń które można tu dopasować.W mojej szkole zdało niewiele osób i dlatego bardzo boję się co to będzie 21-22 czerwca!!!!!!!!Jaki zawód tym razem wymyślą??????OWAS to naprawdę prosta metoda pod warunkiem że dobrze przeczyta się diagram. Wprawa czyni mistrza więc ćwiczę i ćwiczę a im więcej ćwicze tym mniej wiem:):)Znalazłam w jednym z testów ciekawe pytanie:KTÓRY Z CZYNNIKÓW DOPROWADZA DO CHOROBY BIAŁYCH PALCÓW??? Z całym szacunkiem ale nigdy nie słyszałam o takiej chorobie!!!!!!!!!!Jest dużo wiecej takich "białych kruków"ale google wymiata- zna odpowiedzi na każde pytanie:):)Trzymajcie za mnie kciuki i nie tylko!!!!!!!!!!!!!Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!! (2010-06-01)

Ania: ODDAM moje notatki i materiały z Bezpieczeństwa i higieny pracy (technikum). Notatki zawierają : -dużo arkuszy egzaminacyjnych (etapy praktyczy i psemny) -sposoby oceny ryryka zawodowego -przykładowe oceny ryzyka zawodowego dla niektórych stanowisk pracy -OWAS -notatki z: analiza i oc. zagrożeń, techniczne bezpieczeństwo pracy, prawna ochrona pracy, toksykologia, p.poż, ochrona środowiska naturalnego, techniki wytwarzania z materiałoznawstwem, ergonomia pracy -ksero książki dla ZSZ "bezpieceństwo i higiena pracy" Stanisław Mac i Jerzy Leowski -częściowo skserowaną książke "BHP w Praktyce" Rączkowskiego (tylko to co było potrzebne w szkole) -informator o egzaminie -karty charakterystyk wybranych zawodów -znaki bezpieczeństwa i higieny pracy(bez opisów) 3 kartki A4 ze znakami Oddam pierwszej osobie która zgłosi się na maila ania.sieminska@gmail.com Paczkę wysyłam za pobraniem czyli koszt przesyłki ponosi osoba która notatki otrzyma. (2010-06-21)

Mario: Czy ktoś wie, skąd można ściągnąć arkusze z egzaminu czerwiec 2010. Odpowiedzi do testu są na stronie CKE, ale arkusze musieliśmy po egzaminie oddać, niestety.... (2010-06-25)

ania: nOTATKI JUŻ ZNALAZŁY NOWEGO WŁAŚCICIELA WIĘC OFERTA NIE AKTUALNA :) (2010-06-28)

Ancipow: jutro mam egzanin z bhp potrzebuje materiału z norm socjalno sanitarnych (2010-11-19)

ola : egzamin z y bhp w 2011 roku w styczniu bzl bardzo latwy ja zdalam !!!!!!!!!!!!!! pozdrawam!!! ola (2011-03-02)

Michał: mam pytanie do osób z forum , przez ile lat można zdawac ten egzamin po skończonej szkole Policealnej ? (2011-04-12)

mgka: warto sie bac? bardzo bym chciala go zdac ale jestem przerazona (2011-07-27)

Adalbert: Egzamin praktyczny, to nieporozumienie. Nie liczy się wiedza i logika, a jedynie klucze wyrażeń. Tak są oceniani uczestnicy egzaminów. Moim zdaniem stosowane kryteria oceny egzaminów praktycznych służą nie myśleniu, a wpisywaniu konkretnych słów , co może potwierdzić klucz odpowiedzi którym posługują się egzaminatorzy. Praktyka ta zabija w przyszłym techniku BHP myślenie. Dlaczego poprawna logicznie odpowiedź nie jest zaliczona, czy liczą się wyłącznie schematy? (2018-09-05)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2007

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33260001