ATEST Ochrona Pracy

7 maja 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2021

Pozbawienie pracownika wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę

Umowa o pracę jest tzw. umową starannego działania, którą należy odróżnić od umowy rezultatu. Tym samym, aby uzyskać prawo do wynagrodzenia za jej realizację, pracownik powinien wykonywać powierzone sobie zadania w sposób staranny i sumienny, do czego zobowiązuje go art. 100 § 1 k.p. Jeżeli nie można mu pod tym względem niczego zarzucić, to nie odpowiada on za ostateczny rezultat swoich działań, gdyż ryzyko ewentualnego niewystąpienia zakładanego efektu jego pracy spoczywa na pracodawcy.

Więcej w czerwcowym ATEŚCIE.

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 40828492