ATEST Ochrona Pracy

16 września 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7-8/2021

Organizacja pracy operatorów żurawi wieżowych na budowie

Przycisk zatrzymania awaryjnego z odblokowaniem przez obrót
Praca operatora żurawia wymaga specjalistycznych kwalifikacji i wysokiej sprawności psychofizycznej

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które bezpośrednio dotyczyły aspektu bezpiecznej obsługi żurawi wydane w 1953 r., zostały uchylone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 1 marca 2013 r. (DzU poz. 376). Uchylenie uzasadniano m.in. tym, że wprowadzono inne nowsze akty prawne dotyczące pośrednio kwestii bezpieczeństwa związanych z obsługą i eksploatacją tych urządzeń. Nie ulega wątpliwości, że żurawie wieżowe to przede wszystkim maszyny, dotyczą ich akty prawne, które regulują kwestie bezpieczeństwa w tym zakresie. Żurawie wieżowe podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego, a dozór sprawowany przez UDT także regulowany jest przez odrębne akty prawne, które dotyczą głównie spraw czysto technicznych w trakcie eksploatacji. Życie wymusiło jednak szybką potrzebę szczegółowego uregulowania prawnego szeroko rozumianych warunków bezpieczeństwa pracy związanych z obsługą żurawi, w szczególności w odniesieniu do operatorów i hakowych...

Więcej w kwietniowym ATEŚCIE.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43247595