ATEST Ochrona Pracy

21 lipca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 6/2018

Radon - naturalny czynnik rakotwórczy na stanowiskach pracy

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia radon to główny czynnik rakotwórczy, którym zagrożeni są niepalący. Dla palaczy tytoniu radon na liście czynników rakotwórczych zajmuje drugie miejsce, ale tylko dlatego, że na pierwszym miejscu jest dym papierosowy. Jednoczesne narażenie na dym tytoniowy i radon ma działanie synergistyczne, znacznie zwiększając ryzyko rozwoju nowotworów. Narażenie na radon w budynkach i miejscach pracy odpowiada za około 1/3 łącznej dawki promieniowania jonizującego (i około połowę dawki ze źródeł naturalnych), na którą jesteśmy narażeni. Warto dodać, że radon jest czynnikiem naturalnym, ale jego wysokie stężenia w budynkach naturalne już nie są! - piszą Krzysztof Kozak, Małgorzata Majka i Jadwiga Mazur.

Radon
Drogi wnikania radonu do budynku
Oprac. PK na podstawie: http://www.newsweek.pl/polska/polska-radioaktywna,41519,1,1.html

Więcej w czerwcowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33469248