ATEST Ochrona Pracy

25 marca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 7/2018

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich

Nauczyciel

Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej piętnastu lat w uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. Procedurę w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia rozpoczyna sam nauczyciel akademicki, tj. składa pisemny wniosek o udzielenie przedmiotowego urlopu do rektora. Następnie powinno zostać wydane przez uczelnię - rektora skierowanie na badanie lekarskie w celu stwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia na wzorze określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczegółowy tryb postępowania w tym pierwszym etapie ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia powinien być określony w statucie danej uczelni (gdzie zatrudniony jest nauczyciel) - pisze dr Małgorzata Paszkowska.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32502896