ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 8/2018

Technologia RFID a automatyzacja procesu ewakuacji


Rys. 1. Pracownicy w punkcie zbornym są identyfikowani przez koordynatora ewakuacji, korzystającego z ręcznego czytnika

Już sama definicja ewakuacji sugeruje, że mamy do czynienia ze złożonym, trudnym do opanowania procesem. W definicji opracowanej przez teoretyków bezpieczeństwa pracy przyjmuje się, że ewakuacja to działania, w których bierze udział znaczna liczba pracowników, zachowujących się w różny sposób i korzystających z wielu dróg dotarcia do bezpiecznego punktu. Ważne jest też to, że ewakuacja zakłada późniejszy powrót do miejsca pracy. Komplikacje dotyczące przebiegu ewakuacji są dodatkowo zwiększane trudnym lub wręcz niemożliwym do przewidzenia rodzajem niebezpieczeństwa, jakie danego dnia wystąpi w fabryce czy biurze. W literaturze przedmiotu przyczyny zagrożeń mogących skutkować ewakuacją miejsca pracy różnicuje się najczęściej ze względu na:

- częstotliwość ich wystąpienia;

- prawdopodobieństwo wystąpienia;

- prędkość rozprzestrzeniania się;

- możliwość wcześniejszego ostrzeżenia załogi;

- czas trwania zagrożenia;

- jego zasięg.

Więcej w sierpniowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444614