ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2018

Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna - wymagania prawne

Sygnalizacja świetlna linii produkcyjnej
Sygnalizacja świetlna linii produkcyjnej

Urządzenia sygnalizacyjne powinny być sprawdzane, czyszczone i konserwowane w regularnych odstępach czasu oraz, w zależności od potrzeb, naprawiane i wymieniane, tak aby zapewnić spełnianie przez nie funkcji informacyjnej i sygnalizacyjnej. Liczba i umiejscowienie urządzeń sygnalizacyjnych powinny być uzależnione od wielkości terenu, na którym są stosowane, oraz od rodzajów i poziomu występujących zagrożeń. Jeśli zdolność słyszenia lub widzenia pracowników jest ograniczona, w szczególności w związku ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej, sygnały bezpieczeństwa powinny być dostosowane do możliwości percepcyjnych pracowników - pisze Włodzimierz Łabanowski.

Więcej w grudniowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32439013