ATEST Ochrona Pracy

27 czerwca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 4/2019

Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją odmówił przyznania odwołującej się matce prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłej ubezpieczonej. Uznał bowiem, że zdarzenie, w wyniku którego doszło do śmierci, nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j.: DzU z 2018 r., poz. 1376, ze zm.; dalej jako ustawa wypadkowa), gdyż nie pozostawało w związku z pracą. Dojazd ubezpieczonej jako nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne w dniu zdarzenia do ucznia nie był podróżą służbową, ponieważ nie miała ona określonego polecenia wyjazdu, terminu i miejsca podróży. Ponadto podróżą służbową nie jest przemieszczanie się z miejsca zamieszkania poszkodowanej do miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu ucznia - pisze Aleksandra Lejko.

Więcej w kwietniowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33279014