ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 5/2019

Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne

Powód w czasie zatrudnienia w pozwanej szkole nie prowadził działalności politycznej na terenie szkoły, chociaż publicznie wyrażał poglądy krytyczne wobec burmistrza. Powód należał również do opozycji i wspierał radnych opozycyjnych. Krytykował także dyrekcję pozwanej szkoły. Okoliczności te nie miały żadnego wpływu na przebieg zatrudnienia powoda w pozwanej placówce. Burmistrz nie wpływał na decyzje dyrektora Zespołu dotyczące zatrudnianej kadry pedagogicznej. Strona pozwana ani żaden z jej pracowników nie dyskryminował powoda z przyczyn politycznych - pisze Aleksandra Lejko.

Więcej w majowym ATEŚCIE.

 

Sigma-NOTPełny tekst artykułu jest dostępny w
Portalu Informacji Technicznej Sigma-NOT

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257157