ATEST Ochrona Pracy

19 stycznia 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 12/2020

Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz jej konsekwencje dla polskiego prawa pracy

Dyrektywa określa minimalne wymagania dotyczące urlopów: ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego oraz elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów, stwarzając im warunki pozwalające na godzenie życia zawodowego z prywatnym, co jednocześnie ma przyczyniać się do realizacji zapisanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2012 r., C 326/47) celów równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy, równego traktowania w pracy oraz wspierania wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii...

Więcej w lipcowym ATEŚCIE.

Czytaj

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39203660